Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 8: Stocks and their valuation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      29      0
Mã tài liệu 544auq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Bình Thường Thôi Loại file PPT Số trang 39 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 29
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 8 'Stocks and their valuation. This chapter presents the following content: Features of common stock, determining common stock values, efficient markets, preferred stock.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 8: Stocks and their valuation

of x

 
Mã tài liệu
544auq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Financial management, Fundamentals of financial management, Financial statement, Quản lý tài chính, Common stock, Common stock values
Loại file
PPT
Số trang
39
Dung lượng
Lần xem
29
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Fundamentals-of-financial-management-Chapter-8-Stocks-and-their-valuation.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự