Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 4: The financial environment: Markets, institutions, and interest rates

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      28      0
Mã tài liệu 144auq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Bình Thường Thôi Loại file PPT Số trang 29 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 28
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 4 The financial environment: Markets, institutions, and interest rates. This chapter presents the following content: Financial markets, types of financial institutions, determinants of interest rates, Yield curves.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Fundamentals of financial management - Chapter 4: The financial environment: Markets, institutions, and interest rates

of x

 
Mã tài liệu
144auq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Financial management, Fundamentals of financial management, Financial statement, Quản lý tài chính, Interest rates, Financial institutions
Loại file
PPT
Số trang
29
Dung lượng
Lần xem
28
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Fundamentals-of-financial-management-Chapter-4-The-financial-environment-MarketsA-institutionsA-and-interest-rates.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự