Lecture Fundamentals of financial management (13/ e) - Chapter 1: The role of financial management

 0      35      0
Mã tài liệu z3mcuq Danh mục Tác giả Loại file Số trang 0 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 35
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

After studying chapter 1, you should be able to: Explain why the role of the financial manager today is so important, describe “financial management” in terms of the three major decision areas that confront the financial manager, identify the goal of the firm and understand why shareholders’ wealth maximization is preferred over other goals;...


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Fundamentals of financial management (13/ e) - Chapter 1: The role of financial management

of x

 
Mã tài liệu
z3mcuq
Danh mục
Thể loại
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
35
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Fundamentals-of-financial-management-13-e-Chapter-1-The-role-of-financial-management.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự