Lecture Fundamentals of finance – Chapter 6: Interest rates, bill and bond valuation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      33      0
Mã tài liệu 1habuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả 222 333 Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.91 M Lần tải 0 Lần xem 33
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

In this chapter, you will learn: Know the important bond features and bond types, understand bond values and why they fluctuate, understand bond ratings and what they mean, understand the impact of inflation on interest rates, understand the term structure of interest rates and the determinants of bond yields.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Fundamentals of finance – Chapter 6: Interest rates, bill and bond valuation

of x

 
Mã tài liệu
1habuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Business finance, Interest rates, Bond valuation, Fundamentals of finance, Fundamentals of finance, Financial management
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.91 M
Lần xem
33
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Fundamentals-of-finance-Chapter-6-Interest-ratesA-bill-and-bond-valuation.PDF[0.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự