of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (7/e): Chapter 6 - Christopher Viney, Peter Phillips

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 49 | FileSize: 0.39 M | File type: PPT
3 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (7/e): Chapter 6 - Christopher Viney, Peter Phillips. Chapter 6 - Investors in the share market. The goals of this chapter are: Consider the role of an investor in the share market and appreciate the range of investment choices available to the investor; understand the process of buying and selling shares, the risks involved, and the importance of taxation when investing; describe indicators of financial performance;…. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-7-e-chapter-6-christophe-rtw9tq.html

Nội dung


1033693

Tài liệu liên quan


Xem thêm