of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 9 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 9 - Christopher Viney. Chapter 9 - Short-term debt. The following will be discussed in this chapter: trade credit, bank overdrafts, commercial bills, calculations: discount securities, promissory notes, negotiable certificates of deposit, inventory finance, accounts receivable, financing and factoring.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-9-christophe-ie0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu tới các bạn tài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 9 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 9 - Christopher Viney thuộc danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 46 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Trade credit, Short-term debt, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 9 - Short-term debt, ngoài ra The following will be discussed in this chapter: trade credit, bank overdrafts, commercial bills, calculations: discount securities, promissory notes, negotiable certificates of deposit, inventory finance, accounts receivable, financing and factoring, nói thêm là
1084984

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm