of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney. Chapter 8 - Mathematics of finance: An introduction to basic concepts and calculations. After studying this chapter you will be able to understand and carry out simple interest calculations to determine. Understand and carry out compound interest calculations to determine.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-8-christophe-he0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 8 - Christopher Viney thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 43 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Simple interest, Compound interest, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 8 - Mathematics of finance: An introduction to basic concepts and calculations,còn cho biết thêm After studying this chapter you will be able to understand and carry out simple interest calculations to determine, bên cạnh đó Understand and carry out compound interest calculations to determine, bên cạnh đó Chapter 8 Mathematics of Finance: An Introduction to Basic Concepts and Calculations Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 8-1 Learning Objectives • Understand and carry out simple interest calculations to determine: – accumulated amount – present value – yields – holding period yield • Understand and carry out compound interest calculations to determine: – accumulated amount (future value) – present value – present value of an annuity – accumulated value of an annuity (future value) – effective rate of interest Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institution
Chapter 8 Mathematics of Finance: An Introduction to Basic Concepts and Calculations Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 8-1 Learning Objectives • Understand and carry out simple interest calculations to determine: – accumulated amount – present value – yields – holding period yield • Understand and carry out compound interest calculations to determine: – accumulated amount (future value) – present value – present value of an annuity – accumulated value of an annuity (future value) – effective rate of interest Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-2 Chapter Organisation 8.1 Simple Interest – Simple interest accumulation – Present value – Yields – Holding period yield 8.2 Compound Interest – Compound interest accumulation (future value) – Present value – Present value of an annuity – Accumulated value of an annuity (future value) – Effective rates of interest 8.3 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-3 8.1 Simple Interest • Introduction – Focus is on the mathematical techniques for calculating the cost of borrowing and the return earned on an investment – Table 8.1 defines the symbols of various formulae – Although symbols vary between textbooks, formulae are consistent Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-4 8.1 Simple Interest (cont.) Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 8-5 ... - tailieumienphi.vn 1084983

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm