of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 6 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 6 - Christopher Viney. Chapter 6 - Investors in the share market. The goals of this chapter are: Consider the role of an investor in the share market and appreciate the range of investment choices available to the investor; understand the process of buying and selling shares, the risks involved, and the importance of taxation when investing; describe indicators of financial performance.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-6-christophe-fe0auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến cộng đồng bài Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 6 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 6 - Christopher Viney thuộc thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 48 trang , thuộc file PPT, cùng mục Share-market investment, Selling shares, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 6 - Investors in the share market, bên cạnh đó The goals of this chapter are: Consider the role of an investor in the share market and appreciate the range of investment choices available to the investor; understand the process of buying and selling shares, the risks involved, and the importance of taxation when investing; describe indicators of financial performance, kế tiếp là
1084981

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm