Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 5 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 5 - Christopher Viney. Chapter 5 - Corporations issuing equity in the share market. In this chapter, you will learn: Understand capital budgeting issues, examine issues relevant to the choice between debt and equity funding, outline the flotation and listing (IPO) process and equity-funding alternatives available to newly listed corporations,.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-5-christophe-ee0auq.html

Nội dung


1084980

Tài liệu liên quan


Xem thêm