of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 5 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 5 - Christopher Viney. Chapter 5 - Corporations issuing equity in the share market. In this chapter, you will learn: Understand capital budgeting issues, examine issues relevant to the choice between debt and equity funding, outline the flotation and listing (IPO) process and equity-funding alternatives available to newly listed corporations,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-5-christophe-ee0auq.html

Nội dung


1084980

Tài liệu liên quan


Xem thêm