of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney. Chapter 3 - Non-bank financial institutions (NBFIs), after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the different types of NBFIs and their roles in the financial system, outline the financial products and services provided by NBFIs, describe NBFIs’ principal sources and uses of funds.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-3-christophe-ce0auq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến cộng đồng bài Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney thuộc danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 49 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Merchant banks, Non-bank financial institutions, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 3 - Non-bank financial institutions (NBFIs), after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the different types of NBFIs and their roles in the financial system, outline the financial products and services provided by NBFIs, describe NBFIs’ principal sources and uses of funds, bên cạnh đó
1084978

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm