Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney. Chapter 3 - Non-bank financial institutions (NBFIs), after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the different types of NBFIs and their roles in the financial system, outline the financial products and services provided by NBFIs, describe NBFIs’ principal sources and uses of funds.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-3-christophe-ce0auq.html

Nội dung


1084978

Tài liệu liên quan


Xem thêm