of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney. Chapter 2 - Commercial banks, in this chapter, the learning objectives are: Evaluate the functions and activities of commercial banks, identify the main sources and uses of funds for commercial banks, outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-2-christophe-ipvauq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới các bạn bài Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney thuộc danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 51 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Commercial banks, Sources of funds, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 2 - Commercial banks, in this chapter, the learning objectives are: Evaluate the functions and activities of commercial banks, identify the main sources and uses of funds for commercial banks, outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business,, kế tiếp là Chapter 2 Commercial Banks Websites: www, ngoài ra apra, bên cạnh đó gov, ý nữa au www, ý nữa asic, thêm nữa gov, cho biết thêm au www, thêm nữa accc, nói thêm là gov, thêm nữa au www, cho biết thêm rbnz, tiếp theo là govt, bên cạnh đó nz www, ngoài ra anz, tiếp theo là com, nói thêm là au www, bên cạnh đó commbank, nói thêm com, kế tiếp là au www, thêm nữa nab, cho biết thêm com, thêm nữa au www, thêm nữa westpac, tiếp theo là com, thêm nữa au Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 2­ 1 Learning Objectives • Evaluate the functions and activities of commercial banks • Identify the main sources and uses of funds for commercial banks • Outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business • Examine the main risk exposures and consider related issues of regulation and prudential supervision of banks Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd
Chapter 2 Commercial Banks Websites: www.apra.gov.au www.asic.gov.au www.accc.gov.au www.rbnz.govt.nz www.anz.com.au www.commbank.com.au www.nab.com.au www.westpac.com.au Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 2­ 1 Learning Objectives • Evaluate the functions and activities of commercial banks • Identify the main sources and uses of funds for commercial banks • Outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business • Examine the main risk exposures and consider related issues of regulation and prudential supervision of banks Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-2 Chapter Organisation 2.1 MainActivities of Commercial Banking 2.2 Sources of Funds 2.3 Uses of Funds 2.4 Off-balance-sheet Business 2.5 Regulation and Prudential Supervision 2.6 Background to Capital Adequacy Standards 2.7 Basel II CapitalAccord 2.8 Liquidity Management and Other Supervisory Controls 2.9 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-3 2.1 Main Activities of Commercial Banking • Importance of banks – High level of regulation prior to the mid-1980s constrained their development and led to growth of non-bank financial institutions – Largest share of assets of all institutions, but understated without considering off-balance-sheet transactions, managed funds, superannuation and subsidiary finance, insurance and companies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-4 2.1 Main Activities of Commercial Banking (cont.) • Asset management (−1980s) – Loans portfolio is tailored to match the available deposit base • Liability management (1980s−) – Deposit base and other funding sources are managed to meet loan demand Borrow directly from domestic and international capital markets Provision of other financial services Off-balance-sheet (OBS) business Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-5 ... - tailieumienphi.vn 1078900

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm