Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney. Chapter 2 - Commercial banks, in this chapter, the learning objectives are: Evaluate the functions and activities of commercial banks, identify the main sources and uses of funds for commercial banks, outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-2-christophe-ipvauq.html

Nội dung


Chapter 2 Commercial Banks Websites: www.apra.gov.au www.asic.gov.au www.accc.gov.au www.rbnz.govt.nz www.anz.com.au www.commbank.com.au www.nab.com.au www.westpac.com.au Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 2­ 1 Learning Objectives • Evaluate the functions and activities of commercial banks • Identify the main sources and uses of funds for commercial banks • Outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business • Examine the main risk exposures and consider related issues of regulation and prudential supervision of banks Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-2 Chapter Organisation 2.1 MainActivities of Commercial Banking 2.2 Sources of Funds 2.3 Uses of Funds 2.4 Off-balance-sheet Business 2.5 Regulation and Prudential Supervision 2.6 Background to Capital Adequacy Standards 2.7 Basel II CapitalAccord 2.8 Liquidity Management and Other Supervisory Controls 2.9 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-3 2.1 Main Activities of Commercial Banking • Importance of banks – High level of regulation prior to the mid-1980s constrained their development and led to growth of non-bank financial institutions – Largest share of assets of all institutions, but understated without considering off-balance-sheet transactions, managed funds, superannuation and subsidiary finance, insurance and companies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-4 2.1 Main Activities of Commercial Banking (cont.) • Asset management (−1980s) – Loans portfolio is tailored to match the available deposit base • Liability management (1980s−) – Deposit base and other funding sources are managed to meet loan demand Borrow directly from domestic and international capital markets Provision of other financial services Off-balance-sheet (OBS) business Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-5 ... - tailieumienphi.vn 1078900

Tài liệu liên quan


Xem thêm