of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney. Chapter 2 - Commercial banks, in this chapter, the learning objectives are: Evaluate the functions and activities of commercial banks, identify the main sources and uses of funds for commercial banks, outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-2-christophe-be0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu tới cộng đồng thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 2 - Christopher Viney thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 51 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Commercial banks, Sources of funds, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 2 - Commercial banks, in this chapter, the learning objectives are: Evaluate the functions and activities of commercial banks, identify the main sources and uses of funds for commercial banks, outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business,, nói thêm là Chapter 2 Commercial Banks Websites: www, nói thêm là apra, bên cạnh đó gov, ngoài ra au www, tiếp theo là asic, ý nữa gov, nói thêm là au www, bên cạnh đó accc, ý nữa gov,còn cho biết thêm au www,còn cho biết thêm rbnz,còn cho biết thêm govt, ngoài ra nz www, bên cạnh đó anz, cho biết thêm com, cho biết thêm au www, bên cạnh đó commbank, tiếp theo là com, bên cạnh đó au www, tiếp theo là nab, ngoài ra com, bên cạnh đó au www, bên cạnh đó westpac, ngoài ra com, bên cạnh đó au Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 2­ 1 Learning Objectives • Evaluate the functions and activities of commercial banks • Identify the main sources and uses of funds for commercial banks • Outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business • Examine the main risk exposures and consider related issues of regulation and prudential supervision of banks Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd
Chapter 2 Commercial Banks Websites: www.apra.gov.au www.asic.gov.au www.accc.gov.au www.rbnz.govt.nz www.anz.com.au www.commbank.com.au www.nab.com.au www.westpac.com.au Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 2­ 1 Learning Objectives • Evaluate the functions and activities of commercial banks • Identify the main sources and uses of funds for commercial banks • Outline the nature and importance of banks’ off-balance-sheet business • Examine the main risk exposures and consider related issues of regulation and prudential supervision of banks Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-2 Chapter Organisation 2.1 MainActivities of Commercial Banking 2.2 Sources of Funds 2.3 Uses of Funds 2.4 Off-balance-sheet Business 2.5 Regulation and Prudential Supervision 2.6 Background to Capital Adequacy Standards 2.7 Basel II CapitalAccord 2.8 Liquidity Management and Other Supervisory Controls 2.9 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-3 2.1 Main Activities of Commercial Banking • Importance of banks – High level of regulation prior to the mid-1980s constrained their development and led to growth of non-bank financial institutions – Largest share of assets of all institutions, but understated without considering off-balance-sheet transactions, managed funds, superannuation and subsidiary finance, insurance and companies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-4 2.1 Main Activities of Commercial Banking (cont.) • Asset management (−1980s) – Loans portfolio is tailored to match the available deposit base • Liability management (1980s−) – Deposit base and other funding sources are managed to meet loan demand Borrow directly from domestic and international capital markets Provision of other financial services Off-balance-sheet (OBS) business Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 2-5 ... - tailieumienphi.vn 1084977

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm