of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney. Chapter 18 - An introduction to risk management and derivatives. In this chapter students will be able to: Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures; construct and analyse a structured risk management process; examine the fundamentals of futures contracts; review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements;…. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-18-christoph-re0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney thuộc danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 41 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Risk management process, Futures contracts, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 18 - An introduction to risk management and derivatives,còn cho biết thêm In this chapter students will be able to: Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures; construct and analyse a structured risk management process; examine the fundamentals of futures contracts; review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements;… Chapter 18 An Introduction to Risk Management and Derivatives Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 18­1 Learning Objectives • Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures • Construct and analyse a structured risk management process • Examine the fundamentals of futures contracts • Review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements • Understand the nature and versatility of options contracts • Consider the structure of an interest rate swap and a cross-currency swap Copyright 2009 McGr
Chapter 18 An Introduction to Risk Management and Derivatives Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 18­1 Learning Objectives • Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures • Construct and analyse a structured risk management process • Examine the fundamentals of futures contracts • Review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements • Understand the nature and versatility of options contracts • Consider the structure of an interest rate swap and a cross-currency swap Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-2 Chapter Organisation 18.1 Understanding Risk 18.2 The Risk Management Process 18.3 Futures Contracts 18.4 Forward Contracts 18.5 Option Contracts 18.6 Swap Contracts 18.7 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-3 18.1Understanding Risk • Risk—the possibility or probability of something occurring that is unexpected or unanticipated • Categories of risk – Operational risk – Financial risk Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-4 18.1Understanding Risk • Operational risk – Exposure that may impact on the normal commercial functions of a business, affecting its operational and financial performance, e.g.: technology property and equipment personnel competitors natural disasters government policy suppliers and outsourcing – Can be managed through the use of real options Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 18-5 ... - tailieumienphi.vn 1084993

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm