Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 17 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 17 - Christopher Viney. Chapter 17 - Foreign exchange: risk identification and management. In this chapter, students will be able to: Recognise FX transaction, translation, operational and economic risk, formulate an FX policy document, outline methods to identify a company’s FX exposures, describe the implementation of market-based hedging techniques, explain internal non-market-based techniques for managing FX risk.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-17-christoph-qe0auq.html

Nội dung


Chapter 17 Foreign Exchange: Risk Identification and Management Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 17­1 Learning Objectives • Recognise FX transaction, translation, operational and economic risk • Formulate an FX policy document • Outline methods to identify a company’s FX exposures • Describe the implementation of market-based hedging techniques • Explain internal non-market-based techniques for managing FX risk Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 17-2 Chapter Organisation 17.1 FX Risk Policy Formation 17.2 Measuring Transaction Exposure 17.3 Risk Management: Market-based Hedging Techniques 17.4 Risk Management: Internal Hedging Techniques 17.5 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 17-3 17.1FX Risk Policy Formation • Foreign exchange risk exposures can be classified in terms of their impact on a firm’s cash flows, balance sheet, competitive position and value – Transaction exposure – Translation or accounting exposure – Operational exposure – Economic exposure Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 17-4 17.1FX Risk Policy Formation (cont.) • Transaction exposure – The risk that future foreign currency denominated cash flows will vary on account of exchange rate movements E.g. a contract to import goods from the US denominated in USD Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 17-5 ... - tailieumienphi.vn 1084992

Tài liệu liên quan


Xem thêm