of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 16 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPT
2 lần xem

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Chapter 16 - Foreign exchange: factors that influence the exchange rate. The goal is for you to learn: Explain how supply and demand issues determine an equilibrium exchange rate, consider mechanisms and relationships of factors influencing the exchange rate, explore regression analysis on variables impacting on an exchange rate.

Bình luận

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới bạn đọc bài Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 16 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 16 - Christopher Viney thuộc chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 37 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục FX markets, Equilibrium exchange rate, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 16 - Foreign exchange: factors that influence the exchange rate, ngoài ra The goal is for you to learn: Explain how supply and demand issues determine an equilibrium exchange rate, consider mechanisms and relationships of factors influencing the exchange rate, explore regression analysis on variables impacting on an exchange rate, tiếp theo là
1084991

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm