Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 16 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 16 - Christopher Viney. Chapter 16 - Foreign exchange: factors that influence the exchange rate. The goal is for you to learn: Explain how supply and demand issues determine an equilibrium exchange rate, consider mechanisms and relationships of factors influencing the exchange rate, explore regression analysis on variables impacting on an exchange rate.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-16-christoph-pe0auq.html

Nội dung


1084991

Tài liệu liên quan


Xem thêm