Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 14 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 14 - Christopher Viney. Chapter 14 - Interest rate risk measurement. In this chapter, you will learn to: Describe interest rate risk and its forms, identify the components of an interest rate risk exposure management system, explain the interest rate risk management principle of asset repricing before liabilities, revisit financial securities repricing and interest rate risk,…. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-14-christoph-ne0auq.html

Nội dung


1084989

Tài liệu liên quan


Xem thêm