of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 14 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
2 lần xem

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Chapter 14 - Interest rate risk measurement. In this chapter, you will learn to: Describe interest rate risk and its forms, identify the components of an interest rate risk exposure management system, explain the interest rate risk management principle of asset repricing before liabilities, revisit financial securities repricing and interest rate risk,…

Bình luận

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 14 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 14 - Christopher Viney thuộc chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 48 trang , thuộc file PPT, cùng mục Interest rate risk, Exposure management systems, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 14 - Interest rate risk measurement,còn cho biết thêm In this chapter, you will learn to: Describe interest rate risk and its forms, identify the components of an interest rate risk exposure management system, explain the interest rate risk management principle of asset repricing before liabilities, revisit financial securities repricing and interest rate risk,…
1084989

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm