of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 13 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 13 - Christopher Viney. Chapter 13 - An introduction to interest rate determination and forecasting. In this chapter, you learned to: Describe the macroeconomic context of interest rate determination; explain the loanable funds approach to interest rate determination, including supply and demand variables for loanable funds, equilibrium and the effect of changes in variables on interest rates; understand yields, yield curves and term structures of interest rates, and apply the expectations theory, segmented markets theory and liquidity premium theory; explain the risk structure of interest rates and the impact of default risk on interest rates.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-13-christoph-tpvauq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới bạn đọc bài Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 13 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 13 - Christopher Viney thuộc thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 47 trang , thuộc file PPT, cùng chủ đề Term structure, Risk structure of interest rates, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system, Interest rate determination : Chapter 13 - An introduction to interest rate determination and forecasting, bên cạnh đó In this chapter, you learned to: Describe the macroeconomic context of interest rate determination; explain the loanable funds approach to interest rate determination, including supply and demand variables for loanable funds, equilibrium and the effect of changes in variables on interest rates; understand yields, yield curves and term structures of interest rates, and apply the expectations theory, segmented markets theory and liquidity premium theory; explain the risk structure of interest rates and the impact of default risk on interest rates, nói thêm là Chapter 13 An Introduction to Interest Rate Determination and Forecasting Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 13­1 Learning Objectives • Describe the macroeconomic context of interest rate determination • Explain the loanable funds approach to interest rate determination, including supply and demand variables for loanable funds, equilibrium and the effect of changes in variables on interest rates • Understand yields, yield curves and term structures of interest rates, and apply the expectations theory, segmented markets theory and liquidity premium theory • Explain the risk structur
Chapter 13 An Introduction to Interest Rate Determination and Forecasting Copyright ª 2009 McGraw­Hill Australia Pty Ltd 13­1 Learning Objectives • Describe the macroeconomic context of interest rate determination • Explain the loanable funds approach to interest rate determination, including supply and demand variables for loanable funds, equilibrium and the effect of changes in variables on interest rates • Understand yields, yield curves and term structures of interest rates, and apply the expectations theory, segmented markets theory and liquidity premium theory • Explain the risk structure of interest rates and the impact of default risk on interest rates Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 13-2 Chapter Organisation 13.1 Macroeconomic Context of Interest Rate Determination 13.2 Loanable Funds Approach to Interest Rate Determination 13.3 Term Structure of Interest Rates 13.4 Risk Structure of Interest Rates 13.5 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 13-3 13.1Macroeconomic Context of Interest Rate Determination • In most developed economies monetary policy actions are directed at influencing interest rates • By understanding what motivates a central bank in its implementation of interest rates policy: – financial market participants can anticipate changes in a government’s interest rate policy – lenders and borrowers can make better-informed decisions Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 13-4 13.1Macroeconomic Context of Interest Rate Determination (cont.) • A central bank may increase interest rates if there is: – inflation above target range – excessive growth in GDP – a large deficit in the balance of payments – rapid growth in credit and debt levels – excessive ‘downward’ pressure on FX markets Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 13-5 ... - tailieumienphi.vn 1078911

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm