of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 11 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPT
1 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 11 - Christopher Viney. Chapter 11 - International debt markets. In this chapter, the learning objectives are: Examine the use of international debt markets as a source of funding, describe the role of euromarkets and US capital markets, distinguish between eurocurrency, euronote and eurobond markets, consider US debt markets and securities, explain the role of credit rating agencies.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-11-christoph-ke0auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 11 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 11 - Christopher Viney thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 44 trang , thuộc file PPT, cùng mục International debt markets, Eurocurrency market, Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system : Chapter 11 - International debt markets, nói thêm In this chapter, the learning objectives are: Examine the use of international debt markets as a source of funding, describe the role of euromarkets and US capital markets, distinguish between eurocurrency, euronote and eurobond markets, consider US debt markets and securities, explain the role of credit rating agencies, nói thêm là Chapter 11 International Debt Markets Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 11-1 Learning Objectives • Examine the use of international debt markets as a source of funding • Describe the role of euromarkets and US capital markets • Distinguish between eurocurrency, euronote and eurobond markets • Consider US debt markets and securities • Explain the role of credit rating agencies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 11-2 Chapter Organisation 11, cho biết thêm 1 The Euromarkets 11, bên cạnh đó 2 Eurocurre
Chapter 11 International Debt Markets Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 11-1 Learning Objectives • Examine the use of international debt markets as a source of funding • Describe the role of euromarkets and US capital markets • Distinguish between eurocurrency, euronote and eurobond markets • Consider US debt markets and securities • Explain the role of credit rating agencies Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 11-2 Chapter Organisation 11.1 The Euromarkets 11.2 Eurocurrency Market 11.3 Euronote Market 11.4 Eurobond Market 11.5 Markets in the USA 11.6 Credit Rating Agencies 11.7 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 11-3 11.1The Euromarkets • International debt markets – Are used by: financial institutions, who are the largest borrowers governments and corporations – Attract investors as they: provide a deep and liquid market allow higher investment returns are a form of portfolio diversification – Have grown in importance owing to deregulation of FX markets – Accessible to borrowers with a strong financial reputation and a very good credit rating Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 11-4 11.1The Euromarkets (cont.) • International debt markets (cont.) – Consist of large unregulated money and capital markets – Major centres in London, the Middle East and Asia – USD is the dominant currency – Euro-zone is the domestic market for countries adopting the euro currency – Debt securities denominated in euros have grown as the predictability, liquidity and volatility of the euro consolidate Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 11-5 ... - tailieumienphi.vn 1084986

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm