of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher Viney. Chapter 1 A modern financial system - an overview, the objectives of this chapter are: Explain the functions of a financial system, categorise the main types of financial institutions, describe the main classes of financial instruments issued in a financial system, discuss the flow of funds between savers and borrowers, and through the financial system and economy,.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-6-e-chapter-1-christophe-ae0auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến các bạn thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher VineyThư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 1 - Christopher Viney thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được chia sẽ bởi taichinhdoanhnghiep đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 47 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system, Modern financial system, Flow of funds : Chapter 1 A modern financial system - an overview, the objectives of this chapter are: Explain the functions of a financial system, categorise the main types of financial institutions, describe the main classes of financial instruments issued in a financial system, discuss the flow of funds between savers and borrowers, and through the financial system and economy,, nói thêm là PowerPoint slides to accompany McGrath’s Financial Institutions, Instruments and Markets Sixth Edition by Christopher Viney Designed and Written by: Anthony Stanger School of Accounting and Corporate Governance University of Tasmania Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 1-1 Chapter 1 A Modern Financial System—An Overview Websites: www, ý nữa rba, nói thêm là gov, ngoài ra au www, ý nữa treasury, cho biết thêm gov, cho biết thêm au www, tiếp theo là bis, nói thêm org www, nói thêm ny, kế tiếp là frb, tiếp theo là org www, tiếp theo là asx, nói thêm com, nói thêm au www, ý nữa ft, tiếp theo là com/asia/ Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides
PowerPoint slides to accompany McGrath’s Financial Institutions, Instruments and Markets Sixth Edition by Christopher Viney Designed and Written by: Anthony Stanger School of Accounting and Corporate Governance University of Tasmania Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd 1-1 Chapter 1 A Modern Financial System—An Overview Websites: www.rba.gov.au www.treasury.gov.au www.bis.org www.ny.frb.org www.asx.com.au www.ft.com/asia/ Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-2 Learning Objectives • Explain the functions of a financial system • Categorise the main types of financial institutions • Describe the main classes of financial instruments issued in a financial system • Discuss the flow of funds between savers and borrowers, and through the financial system and economy • Distinguish between various types of financial markets according to function • Appreciate the importance of globalisation of financial markets • Understand the effects and consequences of a financial crisis on a financial system and economy Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-3 Chapter Organisation 1.1 Functions of a Financial System 1.2 Financial Institutions 1.3 Financial Instruments 1.4 Financial Markets 1.5 Flow of Funds and Market Relationships 1.6 Summary Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-4 1.1 Functions of a Financial System • Money – Acts as medium of exchange – Allows specialisation in production – Solves the divisibility problem, i.e. where medium of exchange does not represent equal value for the parties to the transaction – Facilitates saving – Represents a store of wealth Copyright 2009 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPTs t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 6e by Viney Slides prepared by Anthony Stanger 1-5 ... - tailieumienphi.vn 1084976

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm