of x

Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher Viney

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 67 | FileSize: 1.27 M | File type: PPT
6 lần xem

Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher Viney. Chapter 13 - An introduction to interest rate determination and forecasting. After completing this unit, you should be able to: Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy, describe how changes in interest rates affect the rest of the economy, outline the possible shapes of a yield curve, explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-institutionsa-instruments-and-markets-4-e-chapter-13-christoph-pwu9tq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu đến mọi người thư viện Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher VineyTài liệu Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 13 - Christopher Viney thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp được giới thiệu bởi taichinhdoanhnghiep tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp , có tổng cộng 67 trang , thuộc file PPT, cùng chủ đề Financial institutions, Financial Instruments, Financial markets, Financial system, Interest rate, Interest rate determination : Chapter 13 - An introduction to interest rate determination and forecasting, cho biết thêm After completing this unit, you should be able to: Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy, describe how changes in interest rates affect the rest of the economy, outline the possible shapes of a yield curve, explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape,còn cho biết thêm Chapter 13 An Introduction to Interest Rate Determination and Forecasting Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 1 Learning Objectives • Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy • Describe how changes in interest rates affect the rest of the economy • Outline the possible shapes of a yield curve • Explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financ
Chapter 13 An Introduction to Interest Rate Determination and Forecasting Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 1 Learning Objectives • Explain the reasons for a change in the RBA’s interest rate policy • Describe how changes in interest rates affect the rest of the economy • Outline the possible shapes of a yield curve • Explain the theories that describe how a yield curve obtains its shape Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 2 Chapter Organisation 13.1 Introduction 13.2 Macroeconomic Context of Interest Rate Determination 13.3 Loanable Funds Approach to Interest Rate Determination 13.4 Term and Risk Structure of Interest Rates 13.5 Summary Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 3 13.1 Introduction • In most developed economies monetary policy actions are directed at influencing interest rates • By understanding what motivates a central bank in its implementation of interest rates policy – Financial market participants can anticipate changes in a govt’s interest rate policy – Lenders and borrowers can make better­ informed decisions Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 4 Chapter Organisation 13.1 Introduction 13.2 Macroeconomic Context of Interest Rate Determination 13.3 Loanable Funds Approach to Interest Rate Determination 13.4 Term and Risk Structure of Interest Rates 13.5 Summary Copyright 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd PPT Slides t/a Financial Institutions, Instruments and Markets 4/e by Christopher Viney PPTs t/a Slides prepared by Anthony Stanger 5 ... - tailieumienphi.vn 1031207

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm