Lecture Financial accounting: Chapter 3 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 3 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 3 - Operating decisions and the income statement. In this chapter we will discuss how business activities affect the income statement of a company. We will also look at how these activities are recognized, recorded and measured. Finally, we will look at the preparation of an income statement.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-3-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g--vysbuq.html

Nội dung


1122005

Tài liệu liên quan


Xem thêm