Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 2: Financial statements, taxes and cash flow

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      40      0
Mã tài liệu gqo9tq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Ff Ff Loại file PPT Số trang 21 Dung lượng 0.22 M Lần tải 0 Lần xem 40
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

The topics discussed in this chapter are financial statements, taxes and cash flow. On completion of this chapter students will: Know the difference between book value and market value, know the difference between accounting income and cash flow, know the difference between average and marginal tax rates, know how to determine a firm’s cash flow from its financial statements.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 2: Financial statements, taxes and cash flow

of x

 
Mã tài liệu
gqo9tq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Corporate finance, Essentials of corporate finance, Financial management, Business finance, Financial statements, Cash flow
Loại file
PPT
Số trang
21
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
40
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Essentials-of-corporate-finance-Chapter-2-Financial-statementsA-taxes-and-cash-flow.PPT[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự