Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
 0      40      0
Mã tài liệu ogabuq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả 222 333 Loại file PPT Số trang 58 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 40
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Chapter 6 introduces you to interest rates and bond valuation. In this chapter, you will learn: Know the important bond features and bond types, understand bond values and why they fluctuate, understand bond ratings and what they mean, understand the impact of inflation on interest rates, understand the term structure of interest rates and the determinants of bond yields.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 6: Interest rates and bond valuation

of x

 
Mã tài liệu
ogabuq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Corporate finance, Essentials of corporate finance, Financial management, Business finance, Interest rates, Bond valuation
Loại file
PPT
Số trang
58
Dung lượng
Lần xem
40
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Lecture-Essentials-of-corporate-finance-2e-Chapter-6-Interest-rates-and-bond-valuation.PPT[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự