Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 5: Activity-based costing and customer profitability analysis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 5: Activity-based costing and customer profitability analysis. After studying this chapter, you will know: Explain the strategic role of activity-based costing (ABC), describe ABC, the steps in developing an ABC system, and the benefits of an ABC system, determine product costs under both the volume-based method and the ABC method, explain activity-based management (ABM),…. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-5-activity-based-costing-an-ud0auq.html

Nội dung


1084960

Tài liệu liên quan


Xem thêm