Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 20: Management compensation, business analysis, and business valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 20: Management compensation, business analysis, and business valuation. After studying this chapter you should be able to: Identify and explain the types of management compensation; identify the strategic role of management compensation and the different types of compensation used in practice; explain the three characteristics of a bonus plan: the base for determining performance, the compensation pool from which the bonus is funded, and the bonus payment options;…. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-20-management-compensationa-9d0auq.html

Nội dung


1084975

Tài liệu liên quan


Xem thêm