Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 20: Management compensation, business analysis, and business valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 20: Management compensation, business analysis, and business valuation. After studying this chapter you should be able to: Identify and explain the types of management compensation; identify the strategic role of management compensation and the different types of compensation used in practice; explain the three characteristics of a bonus plan: the base for determining performance, the compensation pool from which the bonus is funded, and the bonus payment options;…. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-20-management-compensationa-07cbuq.html

Nội dung


1101598

Tài liệu liên quan


Xem thêm