Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 2: Implementing strategy: The value chain, the balanced scorecard, and the strategy map

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 2: Implementing strategy: The value chain, the balanced scorecard, and the strategy map. After studying this chapter, you will know: Explain how to implement a competitive strategy by using Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) Analysis, explain how to implement a competitive strategy by focusing on the execution of goals, explain how to implement a competitive strategy using value-chain analysis.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-2-implementing-strategy-the-rd0auq.html

Nội dung


1084957

Tài liệu liên quan


Xem thêm