Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 2: Implementing strategy: The value chain, the balanced scorecard, and the strategy map

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 2: Implementing strategy: The value chain, the balanced scorecard, and the strategy map. After studying this chapter, you will know: Explain how to implement a competitive strategy by using Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) Analysis, explain how to implement a competitive strategy by focusing on the execution of goals, explain how to implement a competitive strategy using value-chain analysis.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-2-implementing-strategy-the-i7cbuq.html

Nội dung


1101580

Tài liệu liên quan


Xem thêm