website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

Tên file: lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-19-strategic-performance-me.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 3/22/2017 4:26:29 PM

Kích thước: M

Số trang: 54 trang

Lần xem: 2 | Lần tải: 0

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PPTX HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,...

Tải tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers miễn phí ,Download tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Investment centers, Financial performance

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 54 TRANG

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers 54 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 18: Strategic performance measurement: cost centers, profit centers, and the balanced scorecard

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 18: Strategic performance measurement: cost centers, profit centers, and the balanced scorecard 55 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0 | In this chapter, the learning objectives are: Identify the objectives of management control; identify the types of management control systems; explain the objectives and applications of strategic performance measurement in three common strategic business units: cost centers, revenue centers, and profit centers;…

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 19: Strategic performance measurement

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 19: Strategic performance measurement 54 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0 | Chapter 19 - Strategic performance measurement: Investment centers. After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 18: Strategic performance measurement

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 18: Strategic performance measurement 55 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0 | Chapter 18 - Strategic performance measurement: cost centers, profit centers, and the balanced scorecard. In this chapter, the learning objectives are: Identify the objectives of management control; identify the types of management control systems; explain the objectives and applications of strategic performance measurement in three common strategic business units: cost centers, revenue centers, and profit centers;…

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 15: Operational performance measurement

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 15: Operational performance measurement 54 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 2 | Chapter 15 - Operational performance measurement: indirect-cost variances and resource-capacity management. In this chapter, the learning objectives are: Distinguish between the product-costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead, calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets, record overhead costs and associated standard cost variances,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 14: Operational performance measurement

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 14: Operational performance measurement 46 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0 | Chapter 14 - Operational performance measurement: sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures. After studying this chapter you should be able to: Explain the essence of control systems in general and operational control systems in particular, explain the total operating-income variance for a given period, develop a general framework for subdividing the total operating-income variance into component variances,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 16: Operational performance measurement

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 16: Operational performance measurement 46 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0 | Chapter 16 - Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales. After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity management

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity management 54 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0 | In this chapter, the learning objectives are: Distinguish between the product-costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead, calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets, record overhead costs and associated standard cost variances,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales

  Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales 46 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures 46 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Explain the essence of control systems in general and operational control systems in particular, explain the total operating-income variance for a given period, develop a general framework for subdividing the total operating-income variance into component variances,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis 45 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Define the decision-making process and identify the types of cost information relevant for decision making; use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions; use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision; use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to sell before or after additional processing;…

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e): Chapter 19 – Blocher, Stout, Juras, Cokins

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e): Chapter 19 – Blocher, Stout, Juras, Cokins 54 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0 | Chapter 19 - Strategic performance measurement: Investment centers. After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis 45 trang | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Define the decision-making process and identify the types of cost information relevant for decision making; use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions; use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision; use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to sell before or after additional processing;…

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 8: Cost estimation

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 8: Cost estimation 43 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter, you will know: Understand the strategic role of cost estimation, understand the six steps of cost estimation, apply and understand each of cost estimation methods: the high-low method and regression analysis, explain the implementation issues of the cost estimation methods.

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 1: Cost management and strategy

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 1: Cost management and strategy 35 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Explain the use of cost management information for each of the four functions of management and in different types of organizations, with emphasis on the strategic management function; explain the contemporary business environment and how it has influenced cost management; explain contemporary management techniques and how they are used in cost management to respond to the contemporary environment.

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 3: Basic cost management concepts

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 3: Basic cost management concepts 20 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0 | In this chapter, the learning objectives are: Understand the strategic role of basic cost concepts ; explain cost-driver concepts at the activity, volume, structural, and executional levels; explain the cost concepts used in product and service costing; demonstrate how costs flow through the accounting system; prepare and interpret an income statement for both a manufacturing firm and a merchandising firm.

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 3: Basic cost management concepts

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 3: Basic cost management concepts 20 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0 | In this chapter, the learning objectives are: Understand the strategic role of basic cost concepts ; explain cost-driver concepts at the activity, volume, structural, and executional levels; explain the cost concepts used in product and service costing; demonstrate how costs flow through the accounting system; prepare and interpret an income statement for both a manufacturing firm and a merchandising firm.

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 1: Cost management and strategy

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 1: Cost management and strategy 35 trang | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Explain the use of cost management information for each of the four functions of management and in different types of organizations, with emphasis on the strategic management function; explain the contemporary business environment and how it has influenced cost management; explain contemporary management techniques and how they are used in cost management to respond to the contemporary environment.

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 7: Cost allocation

  Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 7: Cost allocation 43 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter you should be able to: Identify the strategic role of cost allocation, explain the ethical issues of cost allocation, use three methods for allocating service department costs to production departments, explain the implementation issues of the three departmental cost allocation methods,...

 • Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 8: Cost estimation

  Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 8: Cost estimation 43 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0 | After studying this chapter, you will know: Understand the strategic role of cost estimation, understand the six steps of cost estimation, apply and understand each of cost estimation methods: the high-low method and regression analysis, explain the implementation issues of the cost estimation methods.