of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PPTX
2 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers. After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-19-strategic-performance-me-8d0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centersThư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 19: Strategic performance measurement: Investment centers thuộc chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi quantrikinhdoanh đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 54 trang , thuộc file PPTX, cùng danh mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Investment centers, Financial performance : After studying this chapter, you will know: Explain the use and limitations of return on investment (ROI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of residual income (RI) for evaluating investment centers, explain the use and limitations of economic value added (EVA®) for evaluating investment centers,, nói thêm
1084974

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm