Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 18: Strategic performance measurement: cost centers, profit centers, and the balanced scorecard

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 55 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 18: Strategic performance measurement: cost centers, profit centers, and the balanced scorecard. In this chapter, the learning objectives are: Identify the objectives of management control; identify the types of management control systems; explain the objectives and applications of strategic performance measurement in three common strategic business units: cost centers, revenue centers, and profit centers;…. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-18-strategic-performance-me-7d0auq.html

Nội dung


1084973

Tài liệu liên quan


Xem thêm