of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 17: The management and control of quality

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 17: The management and control of quality. After studying this chapter, you will know: Discuss the strategic importance of quality, define accounting’s role in the management & control of quality, develop a comprehensive framework for the management & control of quality, understand alternative approaches for setting performance expectations,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-17-the-management-and-contr-6d0auq.html

Nội dung


Chapter Seventeen The Management and Control of Quality McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Discuss the strategic importance of quality • Define accounting’s role in the management & control of quality • Develop a comprehensive framework for the management & control of quality • Understand alternative approaches for setting performance expectations 17-2 Prepare and interpret relevant financial Learning Objectives (continued) • Discuss the use of nonfinancial performance data to support quality­related initiatives • Describe & understand techniques that can be used to detect and correct quality problems • Describe lean manufacturing and changes in management accounting systems to support a change to “lean” 17-3 Strategic Importance of Quality • Baldrige Quality Award • ISO 9000 and ISO 14000 • Conceptual linkage between Quality and Profitability (Exhibit 17.1—see next slide) 17-4 Exhibit 17.1 17-5 ... - tailieumienphi.vn 1084972

Tài liệu liên quan


Xem thêm