Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales. After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-16-operational-performance--5d0auq.html

Nội dung


1084971

Tài liệu liên quan


Xem thêm