of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPTX
0 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales. After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-16-operational-performance--5d0auq.html

Nội dung


1084971

Tài liệu liên quan


Xem thêm