of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPTX
0 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales. After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-16-operational-performance--5d0auq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến các bạn thư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and salesThư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis- Chapter 16: Operational performance measurement: Further analysis of productivity and sales thuộc thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 46 trang , thuộc file PPTX, cùng danh mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Productivity analysis, Partial productivity : After studying this chapter you should be able to: Explain the strategic role of the flexible budget in analyzing sales and productivity; calculate and interpret the measures for total productivity, partial operational productivity and partial financial productivity; use the flexible budget to calculate and interpret the sales quantity, sales mix, market size, and market share variances;, ý nữa
1084971

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm