of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity management. In this chapter, the learning objectives are: Distinguish between the product-costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead, calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets, record overhead costs and associated standard cost variances,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-15-operational-performance--4d0auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu đến các bạn bài Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity managementThư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 15: Operational performance measurement: Indirect-cost variances and resource-capacity management thuộc thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 54 trang , thuộc file PPTX, cùng chủ đề Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Resource-capacity management, Indirect-cost variances : In this chapter, the learning objectives are: Distinguish between the product-costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead, calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets, record overhead costs and associated standard cost variances,, bên cạnh đó Chapter Fifteen Operational Performance Measurement: Indirect-Cost Variances and Resource- Capacity Management McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc, nói thêm là All rights reserved, ngoài ra Learning Objectives • Distinguish between the product­costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead • Calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets • Record overhead costs and associated standard cost variances • Apply standard costs to service organizations 15- 2 Learning Objectives (continued) • Analyze overhe
Chapter Fifteen Operational Performance Measurement: Indirect-Cost Variances and Resource- Capacity Management McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Distinguish between the product­costing and control purposes of standard costs for manufacturing (factory) overhead • Calculate and properly interpret standard cost variances for overhead using flexible budgets • Record overhead costs and associated standard cost variances • Apply standard costs to service organizations 15- 2 Learning Objectives (continued) • Analyze overhead variances in a traditional activity­based cost (ABC) system • Understand decision rules that can be used to guide the variance­investigation decision • Formulate the variance­investigation decision under uncertainty (Appendix) 15- 3 Manufacturing (Factory) Overhead Costs: Examples Variable Overhead Fixed Overhead Energy costs Indirect materials Indirect labor Equipment repair and maintenance Factory managers’ salaries Plant and equipment depreciation Plant security guards Insurance and property taxes for factory building and equipment 15- 4 Standard Variable Overhead Costs: Product Costing vs. Control (Exhibit 15.1) Variable OverheadCost Product Costing & Cost Control = SQ × SP Activity Variable (e.g., DLHs) SQ = Standard allowed DLHs for units produced; SP = Standard variable overhead cost/DLH 15- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084970

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm