of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPTX
2 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures. After studying this chapter you should be able to: Explain the essence of control systems in general and operational control systems in particular, explain the total operating-income variance for a given period, develop a general framework for subdividing the total operating-income variance into component variances,.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-14-operational-performance--3d0auq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measuresTài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures thuộc chuyên mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 46 trang , thuộc file PPTX, cùng danh mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Direct-cost variances, Nonfinancial performance measures : After studying this chapter you should be able to: Explain the essence of control systems in general and operational control systems in particular, explain the total operating-income variance for a given period, develop a general framework for subdividing the total operating-income variance into component variances,, cho biết thêm
1084969

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm