Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 14: Operational performance measurement: Sales, direct-cost variances, and the role of nonfinancial performance measures. After studying this chapter you should be able to: Explain the essence of control systems in general and operational control systems in particular, explain the total operating-income variance for a given period, develop a general framework for subdividing the total operating-income variance into component variances,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-14-operational-performance--3d0auq.html

Nội dung


1084969

Tài liệu liên quan


Xem thêm