Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing. After studying this chapter, you will know: Explain how to use target costing to facilitate strategic management, apply the theory of constraints (TOC) to strategic cost management, describe how life-cycle costing facilitates strategic management, outline the objectives and techniques of strategic pricing.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-13-cost-planning-for-the-pr-2d0auq.html

Nội dung


1084968

Tài liệu liên quan


Xem thêm