of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

After studying this chapter, you will know: Explain how to use target costing to facilitate strategic management, apply the theory of constraints (TOC) to strategic cost management, describe how life-cycle costing facilitates strategic management, outline the objectives and techniques of strategic pricing.

Bình luận

Nội dung

TLMP giới thiệu tới cộng đồng thư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricingTài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 13: Cost planning for the product life cycle: target costing, theory of constraints, and strategic pricing thuộc thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được chia sẽ bởi quantrikinhdoanh đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 49 trang , thuộc file PPTX, cùng mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Cost planning, Product life cycle : After studying this chapter, you will know: Explain how to use target costing to facilitate strategic management, apply the theory of constraints (TOC) to strategic cost management, describe how life-cycle costing facilitates strategic management, outline the objectives and techniques of strategic pricing, bên cạnh đó
1084968

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm