Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 12: Strategy and the analysis of capital investments. In this chapter, the learning objectives are: Explain the strategic role of capital-investment analysis, describe how accountants can add value to the capital- budgeting process, provide a general model for determining relevant cash flows associated with capital-expenditure projects, apply discounted cash flow (DCF) decision models for capital-budgeting purposes,…. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-12-strategy-and-the-analysi-s7cbuq.html

Nội dung


1101590

Tài liệu liên quan


Xem thêm