Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis. After studying this chapter you should be able to: Define the decision-making process and identify the types of cost information relevant for decision making; use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions; use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision; use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to sell before or after additional processing;…. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-11-decision-making-with-a-s-0d0auq.html

Nội dung


Chapter Eleven Decision Making with a Strategic Emphasis McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Define the decision­making process and identify the types of cost information relevant for decision making • Use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to additional processing sell before or after11-2 Learning Objectives (continued) • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to keep or drop products or services • Use relevant cost analysis and strategic analysis to evaluate service and not­for­profit organizations • Analyze the short­term “product­mix” decisions • Discuss behavioral, implementation, and legal issues in decision making 11- 3 The Decision-Making Process 11- 4 Relevant Cost Analysis • A relevant cost is a future cost that differs between the decision alternatives – Both characteristics must be present for a cost to be relevant – Relevant costs can be variable or fixed, but variable costs are generally relevant while fixed costs are not – Relevant cost analysis and total cost analysis produce the same results • A sunk cost is a cost that has been incurred in the past or committed for the future 11- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084966

Tài liệu liên quan


Xem thêm