of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PPTX
2 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis. After studying this chapter you should be able to: Define the decision-making process and identify the types of cost information relevant for decision making; use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions; use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision; use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to sell before or after additional processing;…. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-11-decision-making-with-a-s-0d0auq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasisThư viện Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 11: Decision making with a strategic emphasis thuộc thể loại ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 45 trang , thuộc file PPTX, cùng danh mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Decision making, Strategic emphasis : After studying this chapter you should be able to: Define the decision-making process and identify the types of cost information relevant for decision making; use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions; use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision; use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to sell before or after additional processing;… Chapter Eleven Decision Making with a Strategic Emphasis McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc,còn cho biết thêm All rights reserved, nói thêm Learning Objectives • Define the decision­making process and identify the types of cost information relevant for decision making • Use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to additional processing sell before or after11-2 Learning Objectives (continued) •
Chapter Eleven Decision Making with a Strategic Emphasis McGraw­Hill/Irwin Copyright © 2013 by The McGraw­Hill Companies, Inc. All rights reserved. Learning Objectives • Define the decision­making process and identify the types of cost information relevant for decision making • Use relevant cost analysis and strategic analysis to make special order decisions • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the make, lease, or buy decision • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to additional processing sell before or after11-2 Learning Objectives (continued) • Use relevant cost analysis and strategic analysis in the decision to keep or drop products or services • Use relevant cost analysis and strategic analysis to evaluate service and not­for­profit organizations • Analyze the short­term “product­mix” decisions • Discuss behavioral, implementation, and legal issues in decision making 11- 3 The Decision-Making Process 11- 4 Relevant Cost Analysis • A relevant cost is a future cost that differs between the decision alternatives – Both characteristics must be present for a cost to be relevant – Relevant costs can be variable or fixed, but variable costs are generally relevant while fixed costs are not – Relevant cost analysis and total cost analysis produce the same results • A sunk cost is a cost that has been incurred in the past or committed for the future 11- 5 ... - tailieumienphi.vn 1084966

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm