of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget. In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-10-strategy-and-the-master--zd0auq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới các bạn bài Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budgetTài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget thuộc chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 43 trang , thuộc file PPTX, cùng mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Budgeting process, Master budget : In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,, cho biết thêm
1084965

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm