Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget. In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-chapter-10-strategy-and-the-master--zd0auq.html

Nội dung


1084965

Tài liệu liên quan


Xem thêm