of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
1 lần xem

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,...

Bình luận

Nội dung

TLMP chia sẽ tới các bạn bài Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budgetTài liệu Lecture Cost management: A strategic emphasis - Chapter 10: Strategy and the master budget thuộc chủ đề ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh được giới thiệu bởi quantrikinhdoanh đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục ,Kinh Doanh Marketing,Quản trị kinh doanh , có tổng cộng 43 trang , thuộc file PPTX, cùng mục Cost management, Cost systems, Lecture Cost management, Operational performance measurement, Budgeting process, Master budget : In this chapter, the learning objectives are: Describe the role of budgets in the overall management process, discuss the importance of strategy and its role in the master budgeting process, outline the budgeting process, prepare a master budget and explain the interrelationships among its supporting schedules,, cho biết thêm
1084965

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm