Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 17: The management and control of quality

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 29 | Page: 38 | FileSize: 0.88 M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 17: The management and control of quality. After studying this chapter, you will know: Discuss the strategic importance of quality, define accounting’s role in the management & control of quality, develop a comprehensive framework for the management & control of quality, understand alternative approaches for setting performance expectations,.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-6-e-chapter-17-the-management-and-c-iykauq.html

Nội dung


1064968

Tài liệu liên quan


Xem thêm