Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 17: The management and control of quality

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 29 | Page: 38 | FileSize: 0.88 M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 17: The management and control of quality. After studying this chapter, you will know: Discuss the strategic importance of quality, define accounting’s role in the management & control of quality, develop a comprehensive framework for the management & control of quality, understand alternative approaches for setting performance expectations,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-6-e-chapter-17-the-management-and-c-iykauq.html

Nội dung


1064968

Tài liệu liên quan


Xem thêm