Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 1: Cost management and strategy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 27 | Page: 35 | FileSize: 0.75 M | File type: PPTX
of x

Lecture Cost management: A strategic emphasis (6/e) - Chapter 1: Cost management and strategy. After studying this chapter you should be able to: Explain the use of cost management information for each of the four functions of management and in different types of organizations, with emphasis on the strategic management function; explain the contemporary business environment and how it has influenced cost management; explain contemporary management techniques and how they are used in cost management to respond to the contemporary environment.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-cost-management-a-strategic-emphasis-6-e-chapter-1-cost-management-and-s-2xkauq.html

Nội dung


1064952

Tài liệu liên quan


Xem thêm