Xem mẫu

  1. 1. Lập quy trình chế tạo phân đoạn khối thứ I.  Phân đoạn khối thứ nhất được hình thành từ các cụm chi tiết và các chi tiết chính sau:  Vách 60.  Boong chính.  Sườn 61, 62, 63.  Tôn sàn 2700.  Ống chân vịt mũi.  Quy trình lắp ráp như sau: chọn Hình: phân đoạn khối thứ I vách 60 làm mặt chuẩn a) . Vạch dấu các đường kết cấu và đường kiểm tra  . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm nghiệm lên vách 60
  2. Hình: sơ đồ vạch dấu lên vách 60  Kẻ đường dọc tâm CL lên vách 60.  Kẻ đường số 1 lắp rắp ráp cụm chi tiết vách dọc tâm 60-64 theo đường dọc tâm.  Kẻ đường số 2 cách đường CL 806 mm và song song với đường CL, lắp ráp chi tiết 7-L806-2-P.  Kẻ đường số 3 cách đường CL 1800 mm và song song với đường CL, lắp ráp cụm chi tiết L3-9(2).  Kẻ đường số 4 vuông góc với đường CL lắp phân đoạn phẳng tôn boong chính. . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên vách dọc tâm 60-64 Hinh: sơ đồ vạch dấu vách dọc tâm 60-64
  3. Hình: sơ đồ vạch dấu đà ngang đáy sườn 61-P Hình: sơ đồ vạch dấu đà ngang đáy sườn 61-s  Kẻ đường số 1 vuông góc với đường cơ bản ( base ) lắp ráp đà ngang đáy 61.  Kẻ đường số 2 vuông góc với đường cơ bản lắp ráp đà ngang đáy 62.  Kẻ đường số 3 vuông góc với đường cơ bản lắp ráp đà ngang đáy 63.  Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên đà ngang đáy sườn 61-p  Kẻ đường số 1 ở mặt các dọc 806, lắp ráp chi tiết 7-L806-3-p và 7-L806-2-P.  Kẻ đường số 2 ở mặt cắt dọc 1800, lắp ráp chi tiết L3- 9(2) và L3-10(2).  Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên Hình: sơ đồ vạch dấu đà ngang đáy đà ngang đáy sườn 61-s sườn 62-P  Kẻ đường số 1 ở mặt cắt dọc 1800, lắp ráp chi tiết L3-9(2) và L3-10(2).  Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên đà ngang đáy sườn 62- P  Kẻ đường số 1 ở mặt cắt dọc 806, lắp ráp chi tiết 7-L806-3-p và 7-L806- 4-p. . Vạch dấu các đường lắp ráp và đường kiểm tra lên sườn 63-P
  4.  Kẻ đường số 1 ở mặt cắt 806, lắp ráp chi tiết 7-L806-4-p và 7-L806-5-p  . Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần vạch dấu b. Lắp ráp và hàn phân đoạn. Sau khi bộ phận KCS kiểm tra xong phần vạch dấu chúng tiến hành lắp ráp các cụm chi tiết và phân đoạn phẳng vào các vị trí đã vạch dấu Bước 1: Cẩu đặt vách 60 lên bệ lắp ráp sao cho tâm của vách trùng với tâm của bệ và cố định với bệ bằng các mã ghim. Bước 2: Cẩu vách dọc tâm 237 đặt vào vị trí vạch dấu ( đường số 1) trên tôn vách 60 cân chỉnh độ vuông góc và hàn đính. Bước 3: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-2-P đặt vào vị trí vạch dấu ( đường số 2 ) trên tôn vách cân chỉnh và hàn đính. Bước 4: Cẩu đặt chi tiết L3-9(2) vào vị trí vạch dấu ( đường số 3 ) trên tôn vách cân chỉnh và hàn đính. Bước 5: Hàn cố định các chi tiết 237, 7-L806-2-p, L3- 9(2) với tôn vách 60 theo phương pháp hàn từ trong ra ngoài. Bước 6: Lần lượt cẩu hai cụm chi tiết đà ngang đáy 61 đặt vào vị trí vạch dấu ( đường số 1 ) trên vách dọc tâm, cân chỉnh vuông góc với vách dọc tâm, vuông góc với 7-L806-2-P, L3-9(2) và hàn cố định, đồng thời lắp các mã L2-6(2), L1- 7(2) để tăng độ cứng vững giữa vách 60 và đà ngang đáy 61. Bước 7: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-3-P, L3-10(2) đặt vào vị trí vạch dấu trên đà ngang đáy 61 cân chỉnh vuông góc và hàn cố định. Bước 8: Cẩu đặt hai cụm chi tiết đà ngang đáy sườn 62 đặt vào vi trí vạch dấu trên vách dọc tâm, cân chỉnh vuông góc với vách dọc tâm và hàn cố định. Bước 9: Cẩu đặt chi tiết 7-L806-4-P đặt vào vị trí vách dấu trên đà ngang đáy 62, cân chỉnh vuông góc và hàn cố định. Bước 10: Cẩu đặt hai cụm chi tiết đà ngang đáy sườn 63 vào vị trí vạch dấu trên vách dọc tâm, cân chỉnh độ vuông góc và hàn cố định.
  5. Bước 11: Cẩu cụm chi tiết ống chân vịt mũi đặt vào vị trí lắp ráp cân chỉnh và hàn cố định. Bước 12: Cẩu cụm chi tiết mặt sàn mũi 2700 (60-64 ) đặt vào vị trí lắp ráp cân chỉnh và hàn cố định. Bước 13: Lần lượt lắp các mã gia cường 7-lo-3, 7-lo-4, 7-L806-6-P, 7-L806-7-P, L2_8(2), L3-7(2) vào các vị trí lắp ráp theo bản vẽ thi công. Bước 14: Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần lắp ráp và phần hàn nội dung kiểm tra theo quy định của đăng kiểm.
nguon tai.lieu . vn