Xem mẫu

  1. Lập danh sách rủi ro cho dự án kinh doanh thương mại điện tử của bạn Bước quan trọng nhất bạn có thể làm để đánh giá kế hoạch thương mại điện tử của bạn là có một cái nhìn sâu sát, thực tế thậm chí bi quan về nó.
  2. Hãy để cho đội dự án xem xét kế hoạch và chỉ ra những khó khăn có thể giảm và biên soạn danh sách bạn kết thúc với một danh sách những rủi ro của riêng mình. Nếu bạn biết nơi tiềm ẩn những nguy cơ, bạn có thể an toàn vượt qua và thu được lợi nhuận. Hãy tập hợp những đồng sự chính lại và cho họ bản danh sách đó. Khi bạn kết hợp bản danh sách rủi ro, hãy chắc là đã xem xét danh sách những lợi nhuận để xem nếu một vài nguồn lợi của kế hoạch đi kèm theo với những nguy cơ lớn. Vì như bạn có thể thấy vài nguồn lợi yêu cầu dùng những công nghệ mới và chưa được sử dụng, vì thế làm chúng có thể phát sinh rủi ro. Đây là danh sách rủi ro mẫu để bạn bắt đầu (hãy cố gắng thực tế: “Ngày mai không phải là tận thế” là một phần mục đích của bài tập này): Dự án này có thể làm giảm sự tập trung những nguồn lực trong công ty, dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp.Chúng ta sẽ được đặt vào cùng một cấp với đối thủ chính, một công ty chủ yếu kinh doanh trực tuyến. (Đây là rủi ro cũng như lợi ích). Những khách hàng của chúng ta có thể không muốn thay đổi cách họ kinh doanh
  3. với chúng ta, vì thế cái giá của dự án thương mại điện tử có thể không tạo ra lợi nhuận. Tăng số lượng sản phẩm cung cấp bằng cách sử dụng Website sẽ tạo ra những vấn đề lưu kho và phân phối. Nếu chúng ta quyết định sử dụng những lựa chọn lưu kho, chúng ta phải hợp tác và có thể làm nguy hiểm, chúng ta phải hy vọng những đối tác này giao hàng hóa đúng lúc. Những nhân viên có thể cảm thấy bị đe dọa bởi dự án và từ chối sử dụng nó hoặc giới thiệu nó với khách hàng. Ưu tiên những nguy cơ tiềm tàng Sau khi bạn đã có danh sách những nguy cơ, hãy cho một người xung phong trong nhóm thương mại điện tử nhập vào bản ghi chính thức. Hãy chắc chắn là danh sách có cho mọi thành viên của đội trong mỗi lần họp nhóm, bạn có thể so sánh danh sách với những lợi ích bạn muốn có từ dự án kinh doanh thương mại điện tử.
  4. Ngồi lại với những cộng sự quan trọng và bắt đầu xem xét ưu tiên những nguy cơ. Xếp hàng chúng theo thứ tự mà chúng có thể xảy ra. Chia thành 2 nhóm, sắp xếp từ 1 đến 3, với mỗi nguy cơ (số lượng phân chia càng ít, khả năng những nguy cơ trở thành hiện thực càng cao) Số đầu tiên cho biết mức độ nguy cơ có thể trở thành hiện thực như thế nào. Số thứ 2 cho biết mức độ tổn thất do nguy cơ gây ra khi nó xảy ra. Ví dụ như, một nguy cơ là trang Web chủ của bạn có thể bị phá hủy, ngăn cản khách hàng đến cửa hàng trực tuyến của bạn. Điều đó như thế nào? Sớm hay muộn thì nó cũng xảy ra. Vì thế, khả năng xảy ra của nguy cơ này là một, “chắc chắn sẽ xãy ra ở một thời điểm nào đó”. Nó gây ra tổn thất như thế nào? Gần như phá hủy tất cả. Vì thế xếp hạng 1, “nó sẽ giết chúng ta nếu nó xảy ra”. Cố gắng xếp mức độ có thể xảy ra tổn thất thành 3 cấp từ 1 đến 3 (cao, vừa và thấp). Sự sắp xếp theo mức độ này sẽ giúp dễ dàng làm việc với danh sách và bạn khỏi phải tập trung quá sức đến việc phân chia thứ tự ưu tiên của những nguy cơ.
  5. Sau khi bạn đánh số tất cả những nguy cơ, sắp xếp danh sách theo thứ tự khả năng có thể xảy ra và xếp mỗi nguy cơ theo mức độ tồi tệ và khi nào nguy cơ xảy ra. Sau đó là tới những nguy cơ có khả năng xảy ra thấp hơn. Lập kế hoạch thường xuyên thảo luận về bản danh sách tại mỗi cuộc họp và định kỳ xem xét lại nó bởi vì sẽ có những nguy cơ mới xuất hiện và những nguy cơ được giảm nhẹ. Sử dụng danh sách nguy cơ để dành ưu tiên cho những nỗ lực của bạn làm vậy sẽ đảm bảo kiểm soát được dự án. Giảm bớt những nguy cơ Sau khi xếp hạng những nguy cơ trong chiến lược thương mại điện tử của bạn, bạn có thể bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để giải quyết những nguy cơ đó khi chúng xảy ra. Kế hoạch của bạn không nên đi quá xa cho đến khi ít nhất bạn nghĩ ra cách đối phó với những nguy cơ được xếp hạng “có khả năng xảy ra”.Lý tưởng nhất là bạn nên có một kế hoạch giảm nhẹ mỗi nguy cơ trong danh sách. Mỗi nguy cơ dẫn đến tổn thất tài chính và mỗi chiến lược giảm nhẹ cũng sẽ tốn kém. Có phải nguy cơ biện minh cho chi phí?
  6. Kịch bản: cái chết của trang Web chủ. Nguy cơ: mất khách hàng, làm mất danh tiếng. Câu hỏi: bạn quyết tâm đối phó với nguy cơ đến mức nào? Kịch bản giảm nhẹ 1: bạn chỉ có một trang chủ. Nếu nó bị phá hủy bạn có thể mất 3 ngày để mua và lập một trang chủ thay thế. Nếu bạn có thu nhập 10000 USD 1 ngày, nguy cơ của bạn trị giá 30000 USD, cộng với chi phí cho một trang chủ mới và những ảnh hưởng xấu đến uy tín của bạn và tổn thất về những khách hàng có thể không bao giờ trở lại Kịch bản giảm nhẹ 2: bạn chọn mua một trang chủ dự phòng giá 50000 USD ngay bây giờ. Câu hỏi nóng: có phải bây giờ bỏ ra 50000 USD cho một trang chủ là một nguy cơ có thể biện minh khi so sánh với tổn thất tiềm tàng 30000 USD (không tính đến danh tiếng của bạn)? Trang chủ có thể bị phá hủy 1 tháng một lần, làm bạn tổn thất 30000 USD 1 tháng. Một trang chủ thứ 2 có thể giúp cho công ty của bạn giảm bớt thời gian đối phó với khách hàng và chứng tỏ một sự đầu tư có lợi
  7. khi công ty của bạn phát triển. Hay nó có thể ngồi trong góc dọn bụi. Khi bạn phát triển những chiến lược giảm nhẹ, đánh giá chúng trong những điều kiện của dự án hiện tại tổng chi phí, chi phí bảo trì, lợi nhuận bạn muốn nhận được, chi phí cơ hội và một loạt những yếu tố khác. Bạn tuyển dụng những người thông minh hãy bắt họ nghĩ ra giải pháp có thể tăng nhiều lợi nhuận nhất.
nguon tai.lieu . vn