Xem mẫu

  1. Lắng nghe không chỉ bằng tai Vì có rất ít người thật sự là những biết lắng nghe, kỹ năng dưới đây cung cấp cho bạn một cơ hội E – Plus tuyệt vời Không có một điều tốt đẹp nào cho một người không biết lắng nghe. Hầu như mọi người trở nên được chú ý hơn khi họ ngừng nói chuyện. Hãy chú ý đến tỷ lệ nghe và nói của bạn. Bạn có cho khách hàng ít nhất là tỉ lệ ngang nhau này không? Để trở thành một người lắng nghe tốt, hãy áp dụng những ý kiến dưới đây. -Hãy chú ý đến nộI dung chứ không phải cách thức ngườI ta nói. Có thể khách hàng không có những từ “đúng” nhưng họ biết cái họ cần hơn bất cứ ai khác.
  2. -Không nên nói leo. Đừng nhảy xổ vào để đưa ra xét đoán trước khi khách hàng hoàn tất việc nói chuyện. -Tập trung lắng nghe. Hãy nhìn vào họ và tập trung nỗ lực để lắng nghe. Hãy tống ra khỏi đầu những vấn đề sẽ làm bạn nghĩ đến một điều khác -Tránh sự xao lãng. Hãy làm cho khách hàng thấy mình là tâm điểm của sự chú ý của bạn. -Nắm bắt những điều khách hàng đang làm rõ để hoàn toàn hiểu được những yêu cầu của họ. Hãy làm điều này bằng cách đưa ra những câu hỏi trung thực.
nguon tai.lieu . vn