Xem mẫu

  1. Làm thế nào để nhập ảnh, quản lý và chọn ảnh? Bất cứ anh em nào đi vào thế giới DSLR thì sẽ gặp phải một vấn đề ngay lập tức, đó là quản lý ảnh thế nào. Khi dung lượng card nhớ, ổ cứng ngày càng lớn, anh em đi chụp ngày càng nhiều, ví dụ ta cứ chụp và chụp, rồi một ngày kia nhìn ổ cứng chừng 100Gb ảnh, thì cũng oải thật. Cách tốt nhất là nên có một cách quản lý ảnh chuyên nghiệp ngay từ ban đầu, để đảm bảo ta không bị chìm ngập trong đống ảnh mình chụp. Ở đây em xin bàn 1 vài cách quản lý ảnh hữu ích của LR 2.0. Trước hết là nhìn qua module library của LR Nhập ảnh vào LR Ta có thể lưu ảnh từ Camera hay từ ổ cứng vào thư viện của LR. Trong quá trình lưu này ta có thể thêm 1 cái gọi là megadata vào ảnh của mình, cái này rất thú vị,
  2. vì LR cho phép ta thêm các thông tin cá nhân vào bức ảnh của mình, ví dụ tên tuổi, địa chỉ, email, điện thoại, tất cả cái gì các bác muốn. Chọn trong menu File, import from disk (từ ổ cứng) hoặc import from device (từ camera vv). Sau khi chọn sẽ hiện ra như sau. Sau khi nhập xong, LR sẽ hiện lên toàn bộ ảnh để mình xem, rồi phân loại vv
  3. Phân loại ảnh LR cho phép phân loại ảnh theo nhiều cách khác nhau, dùng cờ (flag) hoặc phân loại theo ngôi sao, ví dụ ảnh 1 sao là rất tệ, 5 sao là tuyệt vời, hoặc dùng các nhãn màu. Chọn menu photo, sẽ nhìn thấy set flag, set label vv. Ở đây tùy mỗi người sẽ chọn 1 cách phân loại phù hợp với mình. Ở đây tôi dùng cách set flag, có 3 mục chính, ảnh nào chọn thì ấn P (tương ứng là pick), nếu ảnh nào bỏ thì ấn X (rejected). Khi phân loại xong muốn xóa ảnh đã phân loại là x, chọn menu photo và chọn phần delete rejected photos thì LR sẽ xóa tất cả ảnh đã đánh dấu là x. Có thể kết hợp vừa dùng Flag và vừa dùng sao chẳng hạn.
  4. Ví dụ: tôi ấn vào chế độ survey để chọn ảnh ra để xem thử và so sánh, ấn ctrl + click vào ảnh cần chọn. Tôi chọn thử 4 ảnh cừu, rồi ấn shift +tab để phóng to ra, rồi ấn L, để mờ các menu của LR đi, vd ảnh cừu 1 tôi chọn, thì ấn P. Ảnh 3 bên góc trái, phía dưới, ấn X, thì LR sẽ đánh dấu để loại đi (reject). Chú ý sau khi phân loại xong, ta sẽ thấy ký hiệu trên các ảnh.
nguon tai.lieu . vn