Xem mẫu

  1. Làm thế nào để nâng cấp một máy tính trong mạng lên Windows 7-phần 2 Xem các thiết lập mạng trong Vista và Windows 7 Microsoft cũng đã bổ sung thêm các thiết lập chia sẻ và kết nối mạng vào Windows, bắt đầu từ Vista. Nếu chúng không được thiết lập đúng, những thiết lập này có thể ngăn chặn việc chia sẻ file của bạn; vì vậy cần kiểm tra một cách chính xác. Bắt đầu việc kiểm tra bằng cách triệu gọi Network and Sharing Center. Trong Vista, bạn sẽ thấy các thiết lập Sharing and Discovery nằm bên phải phía dưới các thông tin chí tiết về kết nối, như thể hiện trong hình 4.
  2. Hình 4 Nếu bạn muốn chia sẻ file, hãy kích hoạt tối thiểu các tùy chọn đầu tiên. Trong Windows 7, các thiết lập này đã bị chuyển. Trong Network and Sharing Center, kích liên kết Change advanced sharing settings phía panel bên trái. Với location Home or Work (xem hình 5), bạn cần bảo đảm chọn ít nhất hai tùy chọn đầu tiên.
  3. Hình 5 Thẩm định rằng tường lửa cho phép lưu lượng đi qua Windows sẽ tự động chỉnh sửa các thiết lập Windows Firewall để cho phép lưu lượng chia sẻ file và máy in qua khi bạn kích hoạt việc chia sẻ. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể vô hiệu hóa rule tường lửa hoặc stop tất cả lưu lượng mạng, hai trong số đó đều ngăn chặn các máy tính của bạn truyền thông. Do đó cần kiểm tra kỹ các thiết lập này. Trong Windows XP, mở Windows Firewall từ Control Panel. Trong hộp thoại Windows Firewall, bảo đảm nó phải được chọn On, tuy nhiên không tích vào tùy chọn Don't allow exceptions.
  4. Kích tab Exceptions, cuộn xuống và tìm tùy chọn File and Printer Sharing, sau đó bảo đảm rằng nó được kiểm. Trong Windows 7 và Vista, mở Network and Sharing Center và kích vào liên kết Windows Firewall ở phần dưới của panel trái. Trong Vista, kích liên kết Change settings trên cửa sổ Windows Firewall đầu tiên. Trong hộp thoại các thiết lập, bảo đảm nó đã được chọn là On, nhưng không tích vào tùy chọn Block all incoming connections. Kích tab Exceptions, cuộn xuống và tìm tùy chọn File and Printer Sharing, bảo đảm rằng nó đã được kiểm. Trong Windows 7, kích vào liên kết Turn Windows Firewall on or off để bảo đảm nó được bật (On) nhưng không khóa tất cả các kết nối gửi vào, xem thể hiện trong hình 6. Hình 6
  5. Trở lại cửa sổ Windows Firewall đầu tiên và kích liên kết Allow a program or feature through Windows Firewall ở phía trên bên trái của cửa sổ. Bảo đảm rằng tùy chọn File and Printer Sharing được kiểm cho các location Home/Work. Nếu bạn đã cài đặt tiện ích tường lửa của một hãng thứ ba nào đó, tường lửa này có thể là một phần của một bộ bảo mật Internet, hãy kiểm tra để biết được điều đó. Đôi khi chúng có các tính năng bảo vệ việc kết nối mạng của chúng. Cho ví dụ, một số yêu cầu bạn phải đánh dấu mạng nào đó là mạng an toàn để cung cấp chia sẻ.
nguon tai.lieu . vn