Xem mẫu

  1. Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trước thời điểm đóng thầu Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Văn bản làm rõ HSMT
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT đến phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA - phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA gửi văn bản làm rõ HSMT cho các nhà thầu đã nhận HSMT 1. - Trường hợp cần thiết, phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho các nhà thầu.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Văn bản đề nghị làm hồ sơ mời thầu Số bộ hồ sơ: Phụ thuộc vào số lượng các nhà thầu đề nghị làm rõ HSMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn