Xem mẫu

  1. Phần 1: Làm quen với Môi trường Compact XWindows + Đăng nhập vào máy thật bằng tài khoản thực hành (hỏi giáo viên hướng dẫn, hoặc xem tờ giấy A4 in chữ bé tý tẹo dán trên tường). + Để logout, nhấn chuột trái vào desktop và chọn Exit. + Để mở 1 cửa sổ lệnh, làm tương tự logout nhưng chọn XTerm. + Để co dãn cửa sổ lệnh, nhấn chuột trái vào góc trên bên phải cửa sổ này, "sau đó di chuyển chuột chéo lên phía trên trước đã rồi mới resize cửa sổ được". + Để thu nhỏ cửa sổ, nhấn chuột trái vào góc trên bên trái cửa sổ. + Để đóng cửa sổ có thể gõ lệnh exit hoặc nhấn chuột trái vào desktop rồi chọn kill sau đó nhấn chuột vào cửa sổ tương ứng. + Để cuộn nội dung trong cửa sổ, giữ Shift sau đó nhấn PgUp, PgDw (có thể gõ lệnh dmesg rồi thử). + Để active một cửa sổ đang bị che bởi cửa sổ khác, nhấn chuột trái vào thanh tiêu đề của cửa sổ này. + Để focus bàn phím tới một cửa sổ đang bị che bởi cửa sổ khác, di chuột vào cửa sổ này. + Để duyệt web, gõ lệnh firefox tại cửa sổ lệnh. Phần 2: Làm quen với Môi trường VMWare và Tạo máy ảo VMWare + Khởi động phần mềm VMWare bằng lệnh vmware. Sau đó nhấn F11 để Maximize cửa sổ này (Phím này chỉ có tác dụng với VMWare). + Thiết lập cơ chế sử dụng phím tắt là Ctrl+Alt+Shift. Tổ hợp Phím tắt này thường được sử dụng trong các trường hợp sau: - Giải phóng chuột, bàn phím khỏi môi trường máy ảo, trở về môi trường máy thật. - Kết hợp với Enter để chuyển đổi giữa hai chế độ cửa sổ/toàn màn hình. - Kết hợp với Insert để truyền tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete vào máy ảo (nghiêm cấm nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete thật trong máy ảo). + Tạo ra một máy ảo có cấu hình như sau: - Custom Configuration. - Hệ điều hành: Linux, version là "RedHat Enterprise Linux 4". - RAM: 256M. - Ethernet: Bridged. - HDD: 3GB IDE(không chọn SCSI). - CDROM: ISO image trỏ đến file "/x86-RHEL-ES-DVD.iso". - Bỏ FDD, Sound. - Vào mục Options, bỏ Snapshot và Share Folder. - Ghi máy ảo vào thư mục "/home//vmware/RedHat Enterprise Linux 4" (vd: nếu username là k49ca0101 thì thư mục sẽ là "/home/k49ca0101/vmware/RedHat Enterprise Linux 4"). + Bật máy ảo, nhấn chuột vào cửa sổ VMWare để chuyển focus vào máy ảo. + Nhấn F2 khi có thông báo trên màn hình để vào BIOS của máy ảo. + Thiết lập ưu tiên khởi động lần lượt là HDD, CDROM, Network, Removable Devices sau đó ghi lại và khởi động lại máy ảo. Phần 3: Cài đặt hệ điều hành RedHat Enterprise Linux từ mạng và sử dụng chế độ đồ họa
  2. + Khởi động máy ảo vừa tạo. Nhấn F12 khi có yêu cầu nhấn (F2, F12, Esc) xuất hiện trên màn hình. + Máy ảo sẽ bước vào quá trình khởi động từ Network Card. + Sau khi khởi động thành công, tại dấu nhắc "boot:" gõ "linux askmethod", nhấn Enter. + Chọn các thiết lập mặc định về ngôn ngữ, trong màn hình lựa chọn phương thức cài đặt "Installation Method" chọn một trong các lựa chọn sau: - NFS image: sau đó chọn sử dụng Dynamic IP, NFS server name là "192.168.0.1", RHEL Directory là "/nfs". - FTP: sau đó chọn sử dụng Dynamic IP, NFS server name là "192.168.0.1", RHEL Directory là "/". - HTTP: sau đó chọn sử dụng Dynamic IP, NFS server name là "192.168.0.1", RHEL Directory là "/http". + Bỏ qua bước kiểm tra đĩa CDROM cài đặt. + Sau đó chương trình cài đặt (anaconda) detect phần cứng (video card, mouse...) rồi chuyển vào chế độ đồ họa. + Nhấn Next đến màn hình "Disk Partitioning Setup" thì chọn "Manually partition with Disk Druid". + Phân vùng ổ cứng của máy ảo (/dev/hda) thành layout như sau: - /boot ext3 100MB (primary) - swap swap 512MB - /var ext3 500MB - /usr ext3 2000MB -/ ext3 Toàn bộ phần còn lại của ổ cứng + Sử dụng thiết lập mặc định cho Boot Loader + Dùng DHCP để thiết lập IP cho máy tính, tên máy được đặt cố định là "netlab.netlab.coltech.vnu.edu.vn" (vd: "netlab01.netlab.coltech.vnu.edu.vn"). + Disable Firewall và SELinux. + Chọn ngôn ngữ mặc định: "English (USA)". + Chọn múi giờ: "Asia/Saigon". + Đặt mật khẩu root là "abc123". + Chọn các gói cài đặt theo dạng "Customize software packages to be installed" rồi chọn "Minimal" ở cuối cùng. + Next và OK vài cái để hoàn thành quá trình cấu hình và ngồi chờ cài đặt xong. + Quá trình cài đặt với cấu hình trên sẽ diễn ra trong khoảng từ 03 đến 30 phút tùy theo tải của mạng. + Sau khi kết thúc nhấn "Reboot" để khởi động lại máy ảo. Khi khởi động xong có thể đăng nhập vào máy ảo bằng tài khoản root. Phần 4: Cài đặt hệ điều hành RedHat Enterprise Linux từ CDROM và sử dụng chế độ text + Khởi động lại máy ảo. Nhấn Esc khi có yêu cầu nhấn (F2, F12, Esc) xuất hiện trên màn hình. Chọn khởi động từ CDROM. + Máy ảo sẽ bước vào quá trình khởi động từ CDROM. + Sau khi khởi động thành công, tại dấu nhắc "boot:" gõ "linux text", nhấn Enter. + Bỏ qua bước kiểm tra đĩa CDROM cài đặt. + Sau đó chương trình cài đặt (anaconda) detect phần cứng (video card, mouse...). + Chọn các thiết lập mặc định về ngôn ngữ.
  3. + Chọn "Reinstall System" trong màn hình "System to Update" + Trong màn hình "Disk Partitioning Setup" thì chọn "Disk Druid" + Phân vùng ổ cứng của máy ảo (/dev/hda) thành layout như sau: - /boot ext3 100MB (Primary) - swap swap 256MB - /home ext3 600MB (3 x RAID 0) -/ ext3 Toàn bộ phần còn lại của ổ cứng + Đặt mật khẩu GRUB là "abc123" và sử dụng thiết lập mặc định cho Boot Loader. + Dùng DHCP để thiết lập IP cho máy tính, tên máy được đặt cố định là như phần 3. + Disable Firewall và SELinux + Chọn ngôn ngữ mặc định: "English (USA)". + Chọn múi giờ: "Asia/Saigon". + Đặt mật khẩu root là "abc123". + Chọn mục "Customize software selection" rồi chọn các nhóm gói cài đặt sau: - X Window System (các gói mặc định) - KDE (K Desktop Enviroment) (các gói mặc định) - Editors (các gói mặc định) - Text-based Internet (các gói mặc định) - System Tools (chỉ chọn các gói mc, nmap, rdesktop, samba-client, tsclient, vnc) - Lưu ý: Các nhóm không được liệt kê nghĩa là không được chọn + Next và OK vài cái để hoàn thành quá trình cấu hình và ngồi chờ cài đặt xong. + Quá trình cài đặt với cấu hình trên sẽ diễn ra trong khoảng từ 05 đến 20 phút tùy tốc độ ổ cứng từng máy. + Sau khi kết thúc nhấn "Reboot" để khởi động lại máy ảo. + Khi khởi động xong cần thực hiện các thao tác cấu hình lần đầu như sau: - Monitor: Generic CRT Display -> Monitor 1024x768. - Resolution: 800x600 (có thể chọn 1024x768 để dùng Full Screen, nếu không sẽ khá bất tiện vì phải điều khiển thanh cuộn trong chế độ cửa sổ). - Color Depth: Tùy (nên đặt là Milions of Colors). - Chọn "Tell me why I need to register and provide a RedHat login" trong mục "RedHat Login". - Chọn "I can not complete registration at this time. Remind me later" trong mục "Why Register?". - Không tạo thêm account mới. - Các thiết lập còn lại để mặc định. + Sau quá trình cấu hình, đăng nhập vào hệ thống bằng account root. + Quay lại môi trường máy thật, vào trong menu VM của vmware chọn mục "Install VMWare Tools..." rồi nhấn "Install" trong cửa sổ mới hiện ra. + Quay lại môi trường máy ảo. Nhấn chuột vào "biểu tượng hình mũ đỏ (RedHat)" ở góc trái bên dưới màn hình -> System Tools -> Terminal. + Gõ lệnh "wget http://192.168.0.1/finish.sh". Nếu thấy thông báo lỗi thì liên hệ với giáo viên để nhận hướng dẫn trực tiếp. + Gõ lệnh "bash finish.sh". Lệnh có thể chạy hơi lâu (hơn 10s). Nhấn Enter nếu thấy dấu nhắc trên màn hình. + Trong cửa sổ cấu hình máy ảo mới mở, chọn "Time synchrononization...". + Trở về môi trường máy thật. Vào trong menu VM của vmware chọn mục "Cancel Install VMWare Tools...".
  4. Phần 5: Thực hành khởi động chế độ cứu hộ và thực hành sửa chữa GRUB + Mở cửa sổ lệnh (Terminal) và gõ lệnh "dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=128c count=1; reboot" (Cẩn thận với tham số "bs=128c count=1", nếu thay đổi có thể sẽ không thể cứu hộ được do hỏng quá nặng). + Máy ảo không thể khởi động lại vì GRUB (được cài đặt tại MBR) đã bị ghi đè. Để sửa lại GRUB cần khởi động chế độ cứu hộ theo các bước sau: - Khởi động lại máy ảo, nhấn Esc và chọn boot từ CDROM như phần trước. - Tại dấu nhắc "boot:" gõ lệnh "linux rescue". - Nhấn Enter để chấp nhận các tham số mặc định. - Tại dấu nhắc lệnh "sh-3.00#" của môi trường cứu hộ gõ lệnh "chroot /mnt/sysimage". - Tiếp tục gõ lệnh "grub-install hd0" tại dấu nhắc lệnh để sửa chữa GRUB. Thực chất là ra lệnh cài lại GRUB lên ổ cứng đầu tiên của hệ thống bất kể tình trạng của GRUB trước đó. - Gõ lệnh exit hai lần để khởi động lại máy như bình thường.