Xem mẫu

  1. Từ 5-7: lãi suất huy động còn 11%/năm Hiệp hội Ngân hàng đã họp với các thành viên phía Nam về việc giảm thêm lãi suất huy động, cho vay. Tại cuộc họp, các ngân hàng đã thống nhất hạ lãi suất huy động xuống quanh mức 11%/năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 5-7. Riêng với các ngân hàng nhỏ gặp khó khăn về nguồn vốn huy động được phép huy động tối đa 11,2%/năm. Theo lộ trình, chậm nhất là tháng 10 các ngân hàng phải đưa lãi suất huy động xuống còn 10%/năm. Về lãi suất cho vay, các ngân hàng quốc doanh cũng cam kết cho ba đối tượng ưu tiên là doanh nghiệp xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống tối đa 12-12,5%/năm. Với các ngân hàng cổ phần, lãi suất cho vay với các đối tượng này cao nhất 13-13,5%/ năm. Với các đối tượng khác vẫn áp dụng lãi suất thỏa thuận. Tuy nhiên, các ngân hàng sẽ tiết giảm tối đa chi phí đầu vào để giảm lãi suất do thời gian qua tăng trưởng tín dụng rất thấp. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, dư nợ cho vay trong sáu tháng đầu năm chỉ tăng 6,6% so với cuối năm 2009, đạt 560.000 tỉ đồng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đến cuối ngày 1-7 chưa có ngân hàng nào công bố giảm lãi suất huy động. Lãi suất huy động hiện tại dao động 11,5-11,6%/năm.
nguon tai.lieu . vn