Xem mẫu

  1. KỸ THUẬT NUÔI GÀ VÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM  Gửi bởi: minhquan   Ngày 13­6­2007 lúc 22 giờ 32 phút  I.Công tác chuẩn bị trước khi nuôi: a. Chuẩn bị thiết bị ­ dụng cụ chăn nuôi:  ­ Rèm che: Cóthể dùng rèm che dài để có thể che kín hoàn toàn   chuồng nuôi hoặc loại rèm che lửng chỉ che kín phần có lồng. ­ Lồng gà: Chuẩn bị đủ số lượng, căn cứ trên quy định 1 2   gà/1ồng/1 ,2m2 (4 con trong một ngăn của lồng). ­ Máng ăn và máng uống: máng dài bằng kim loại hay bằng nhựa.   Máng được đặt dọc theo chiều dọc chuồng. ở phía trước (máng  uống ởtrên, máng ăn ởdưới). Định mức 10 cm chiều dài máng cho   1 gà. b. Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi:  Cần thực hiện các bước sau: ­ Loại bỏ rèm che cũ, mang ra khu vực xa nơi nuôi dưỡng để xử lý. ­ Rửa toàn bộ chuồng, lồng, rèm che, máng ăn, máng uống sau đó để  khô và phun thuốc sát trùng trần, tường của chuồng, lồng, máng ăn, 
  2. máng uống, diện tích xung quanh chuồng bằng dung dịch thuốc sát  trùng Con Cò, hoặc formol 2% liều lượng 1lít/m2. Sau đó, để trống  chuồng trong vòng từ 7 đến 14 ngày. Thao tác vệ sinh chuồng phải theotrình tự sau: ­ Đưa tất cả các trang thiết bị nhỏ ra ngoài và ngâm vào nước.Cọ rửa  đánh sạch những chất bẩn. ­ Sát trùng bằng thuốc sát trùng. ­ Để trống chuồng. Bố trí một hố sát trũng trước mỗi chuồng nuôi. Hạn chế khách thăm  viếng, bất cứ người nào vào chuồng cũng phải thay quần áo sạch,  mang giầy mũ của nơi chăn nuôi. II.Kỹ thuật nuôi dưỡng gà hậu bị: Giai đoạn gà từ 1 ngày tuổi đến 18 ­ 20 tuần tuổi: Đây là giai đoạn  quan trọng, có tính quyết định tới năng suất đẻ trứng. Nuôi gà đúng  phương pháp đẻ đúng thời điểm, trứng sẽ to, năng suất đẻ cao. Bà con chăn nuôi phải hết sức chú ý đến hai yêu cầu kỹ thuật sau: ­ Chế độ cho ăn đạt thể trọng quy định (luôn kiểm tra thể trọng gà).
  3. ­ Chế độ chiếu sáng thích hợp tạo cho gà đẻ đúng thời điểm. Chế độ ăn: Gà phải được ăn thức ăn có chất lượng tốt khẩu phần ăn chính xác  theo từng giai đoạn phát triển của gà. Để đáp ứng được yêu cầu đó,  bà con chăn nuôi hãy dùng thức ăn đậm đặc Con CòC25 hoặc thức  ăn hỗn hợp Con CòC26, Con CòC27 của CTy Thức ăn gia súc Con ­  Cò dùng cho gà hậu bị. Cách sử dụng như sau. Gà từ 1 tuần tuổi đến 9 tuần tuổi: Thức ăn được sử dụng ởgiai đoạn này là cám hỗn hợp Con CòC26  hoặc Con? Cò C21. Cám đậm đặc Con CòC25 được pha tròn'theo tỷ lệ như sau:  Trong 100kg cám trộn có 32% cám Con CòC25, 53% ngô, 10% tấm,  5% cám gạo. Trong giai đoạn này gà ăn tự do và không cần theo dõi  thể trọng, nhưng ởtuần thứ 9 gà phải ăn đạt? 52g/con/ngày cám trộn  hoặc cám hỗn hợp và gà phải đạt trọng lượng quy định là 730 g/con. Gà từ 10 tuần tuổi đến 19 tuần tuổi:
  4. Trong giai đoạn này phải lưu ý tới sự đồng đều của thể trọng gà.Vì  vậy thức ăn phải được phân phối đều cho toàn đàn ăn khẩu phần quy  định tránh hiện tượng gà ăn quá nhiều, hay quá ít. Thức ăn dùng cho  gà giai đoạn này là cấm hỗn hợp Con CòC27 hoặc cám đậm đặc Con  CòC25. Cám Con Còsử dụng trong giai đoạn này được pha trộn như  sau: Trong 100kg cám hỗn hợp có 26% C25 , 34% là ngô, 25o/o là  thóc xay, 1 5% cám gạo . Gà trong giai đoạn này cho ăn khẩu phần đi  nh lượng tuỳ tuần. Định lượng này tăng dần và đạt 85g/con/ ngày cám  hỗn hợp Con CòC25 được pha trộn theo tỷ lệ trên. Thể trọng tiêu  chuẩn đặt ra ởgà 1 g tuần tuổi phải đạt 1 620/ con. Kiểm tra mức độ tăng trọng của gà hậu bị: Kỹ th quật cơ bản nuôi gà hậu bị là không quá mập cũng như gà quá  gầy. Cần? phải theo sát định mức thể trọng từng giai đoạn tuổi. Các bước tiến hành: ­Bố trí đủ máng ăn, máng uống và mật độ theo quy định để gà phát  triển đồng đều. ­ Cứ 2 tuần cân gà 1 lần (10% trên tổng đàn) . Cân vào lúc đói và cố 
  5. định thời gian . Từ kết quả kiểm tra thể trọng để phân đàn và đều  chỉnh thức ăn, nếu trọng lượng gà nhẹ bằng 95% trọng lượng chuẩn thì phải dùng định mức thức ăn  của tuần trên kế tiếp. Ví dụ: Trọng lượng chuẩn gà là 670g ởtuần thứ 8 mà chỉ cân được  630g thì phải dùng định? mức thức ăn ởtuần thứ 10 là 55g/con/ngày  thay cho khẩu phần định mức ởtuần 9 là 52g/con/ngày. Nếu trọng  lượng gà nặng hơn trọng lượng chuẩn 5% thì tiếp tục sử dụng khẩu  phần định mức ở tuần đó thay cho tuần kế tiếp. Để có một đàn gà hậu bị tốt khi trọng lượng gà ở1 9 tuần tuổi bằng  trọng lượng chuẩn = 5% và đạt tỷ lệ đồng đều là 80% so với tổng đàn. Chế độ chiếu sáng: Chế độ chiếu sáng giúp cho gà thuần thục giới tính đúng ngày giờ, đẻ  sai và duy trì năng suất đẻ. Thời gian chiếu sáng một ngày đối với gà hậu bị:
  6. ­ Gà 1 ­ 2 tuần tuổi: Thời gian chiếu 24/24 giờ. ­ Gà 3 ­7 ngày tuổi: Thời gian chiếu 23/24 giờ ­ Gà từ đến tuần 11 : Thời gian chiếu giảm từ 22/24 xuống 13/24 giờ. ­ Gà từ 12 ­ 18 tuần tuổi: sử dụng ánh sáng tự nhiên. ­ Gà từ 19 ­ 22 tuần tuổi : Thời gian chiếu sáng từ 13/24 giờ đến 16/24  giờ và duy trì thời gian chiếu sáng này suốt thời kỳ gà đẻ. Cường độ  ánh sáng sử dụng là 4w/m2. III.Kỹ thuật nuôi dưỡng gà đẻ. * Các loại thức ăn ­Gà từ tuần thứ 20, đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). Thức ăn giai  đoạn này gà ăn thức ăn của gầ đẻ và khẩu phần định mức của gà đẻ.  Định mức tăng dần đến 26 tuần định lượng thức ăn đạt  120g/con/ngày. Thức ăn dùng cho gà đẻ tốt nhất hiện nay là hỗn hợp  Con Cò C24 hoặc cám đậm đặc Con Cò C21 hoặc cám đậm đặc Con  Cò 210 (của CTY Thức ăn gia súc Con Cò), ­ Gà từ 20 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210, pha trộn theo tỷ lệ  sau: Cứ 100g cám hỗn hợp trộn có 37% C210, 23% ngô, 40% cám  gạo hoặc trộn theo tỷ lệ 33% C210, ngô 40%, cám gạo 25%.
  7. ­Gà trên 40 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210 và pha trộn như  sau: Cứ 100kg? cám hỗn hợp trộn có 33% cám Con CòC21 0, 27%  ngô, 40% cám gạo. * Cách cho gà ăn; Đốthức ăn hỗn hợp hoặc cám hỗn hợp trộn đồng  đều ắ máng,? đảo đều thức ăn ít nhất là 2 ­ 3 lần/ ngày để thức ăn  được phân bố đều trong máng kích thích gà ăn được nhiều hơn. Không được giảm khẩu l'hần thức ăn khi tỷ lệ đẻ của đàn gà con cao,  chỉ giảm khi? tỷ lệ đẻ tụt xuống. Cho gà ăn 2 lần trong ngày: Lần 1:  75% thức ăn vào buổi sáng, lần 2­3 lần 25% vào buổi chiều. * Nước uống phải luôn đảm bảo số lượng 250ml/con, luôn sạch và  mát 26oc. * Duy trì chế độ chiếu sáng 16 giờ/ ngày. Sáng 4 ­ 6 giờ thắp đèn 16 ­ 1 8 giờ ánh sáng tự nhiên. 18 ­ 20 giờ ánh sáng đèn . Cường độ án h sáng duy trì 4w/m2 cho suốt thời kỳ đẻ.
  8. Tiếp tục theo dõi thể trọng gà, trong giai đoạn này, phải tăng trọng  chậm đặc biệt? trong 5 ­ 6 tháng đầu thời kỳ đẻ. Ngược lại sự giảm  trọng lượng trong thời kỳ này thường? dẫn tới sự sụt đẻ và thay lông.  Loại bỏ những gà không đủ tiêu chuẩn như đầu to hay quá? dài, mào  kém phát triển và có vảy trắng... * Vệ sinh phòng bệnh cho gà đẻ: Gà 1 ngày tuổi Dùng vacxin phòng bệnh Marex. Gà 3 ngày tuổi Nhỏ vacxin phòng dịch tả và viêm phế quản. Gà từ 1­ 3 ngày tuổi Chống stess và viêm rốn thương hàn bằng Colitetravet 1 g/ lít + 1g  Vitamin C. Gà từ 4­6 ngày tuổi Phòng bệnh hen suyễn và sổ mũi bằng Tri­alplucine 1 g/1? lít nước. Gà đẻ 7 ngày tuổi Phòng bệnh Gumboro.
  9. Gà 10 ngày tuổi Chủng vacxin đậu . Gà 14 ngày tuổi Phòng Gumboro và dịch tả gà. ?Gà từ 22 ­ 24 ngày tuổi Phòng cầu trùng. . Gà từ 26 ­ 28 ngày tuổi Phòng CRD, E­coli, thương hàn, Tri­alplucine 1 g/1ít.  Gà từ 33 ­37 ngày tuổi Phòng cầu trừng. Gà đến 42 ngày tuổi Phòng E­coli, tụ huyết trùng băng Neotyphomicine??? 0,15 ml/con . Gà đến 63 ngày tuổi Phòng Gumboro. . Gà đến 70 ngày tuổi Tiêm phòng dịch tả, phù đầu, hội chứng giảm đẻ bằng OVO  0,15cc/con.
  10. Gà 98 ngày tuổi Phòng tụ huyết trùng Gà đến 1 1 2 ngày tuổi Tiêm phòng dịch tả, phù đầu, hội chứng giảm đẻ. (Sau 4 tháng tiêm lại vacxin dịch tả gà)  ..:: http://Agriviet.Com ­ Xem8188::..