Xem mẫu

  1. KĨ THUẬT VẼ ĐỆ QUY VÀ HOA VĂN SVTH: Lương Thị Ngân Cấn Thị Lê Nhung Trần Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Hữu Quyết
  2. ĐỆ QUY  KHÁI NIỆM -Đệ quy là một thuật toán dùng để đơn giản hóa những bài toán (problem) phức tạp bằng cách phân nhỏ phép toán đó thành nhiều phép toán đồng dạng, có quy mô nhỏ hơn gọi là sub-problem. - Trong khoa học máy tính, phương pháp này được gọi là kỹ thuật lập trình chia để trị. - Một khái niệm X được định nghĩa theo đệ quy nếu trong định nghĩa X có sử dụng ngay chính khái niệm X. Ví dụ 1: Định nghĩa số tự nhiên - 0 là một số tự nhiên. - n là số tự nhiên nếu n - 1 là số tự nhiên
  3. ĐỆ QUI (tiếp) • Chương trình con đệ qui Trong lập trình, có khái niệm: một chương trình con (hàm, thủ tục) được gọi là đệ qui nếu trong quá trình thực hiện nó có phần phải gọi đến chính nó. • Cấu trúc chương trình Một chương trình con đệ qui căn bản gồm hai phần. +Phần cơ sở +Phần đệ qui D:\TC\TP7\BIN\DEQUI.PAS
  4. QUAN HỆ CỦA ĐỆ QUI VÀ HOA VĂN Hoa văn là một vật thể hình học thường có nhiều hình dạng khác nhau, và có thể được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tổng thể, nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. Như vậy phân dạng có vô tận các chi tiết, các chi tiết này có thể có cấu trúc tự đồng dạng ở các tỷ lệ phóng đại khác nhau • Người ta thường sử dụng phép đệ qui để tạo ra các phân dạng (hoa văn) trong đồ họa bằng việc lặp lại một mẫu toán học • T.VINH\Lesson42_bcb.exe
  5. FRACTAL  Fractal là một cấu trúc đặc trưng trong ứng dụng vẽ hoa văn bằng đệ qui  Fractal(hay còn được hiểu là phân dạng) là một vật thể hình học thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại  Fractal là những vật thể có tính đối xứng sắp xếp trong 1 phạm vi nhất định  Hình học fractal cho ta thấy vẻ đẹp từ sự sắp xếp, trộn lẫn giữa trật tự và không trật tự .
  6. VẼ CÂY FRACTAL (dùng đệ quy) • Cây được cấu tạo một cách có cấu trúc (từ một cái cành làm được nhiều canh khác) nên chúng ta có thể vẽ nó bằng đệ qui • Muốn vẽ một cái cây bằng đệ quy, ta phải vẽ từng cành một. Những yếu tố để định nghĩa một cành là: Điểm bắt đầu Điểm kết thúc Góc của cành Độ lớn của cành Chiều dài của cành Sô tầng của cành
  7. Quá trình vẽ cây Fractal bằng đệ quy Cành đơn chuỗi nhiều hợp các cành tiếp nối chùm cành